Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia

Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia

Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia (9 maja 2021) opowiadał o tym, co kształtowało charakter naszych bohaterów narodowych i jacy byli w młodości ojcowie niepodległości, m.in. Roman Dmowski.

Rozmowa o biografiach osób niezwykłych w kontekście wydanych przez IDMN publikacji:

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmy społecznego”:

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”: