Prof. Jan Żaryn: „Roman Rybarski – czołowy ekonomista Narodowej Demokracji”, Bankoteka nr 13, I kwartał 2018 r., s. 5-7.

Prof. Jan Żaryn: „Roman Rybarski – czołowy ekonomista Narodowej Demokracji”, Bankoteka nr 13, I kwartał 2018 r., s. 5-7.