„Obronić prawdę” – wywiad z s. Elżbietą Ślemp

„Obronić prawdę” – wywiad z s. Elżbietą Ślemp

Inwestycję można wesprzeć poprzez wpłatę na konto: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Klub „Samborzan” w Oświęcimiu, ul. Staszica 1/9 32-600 Oświęcim.

Numer konta: 71 1240 4155 1111 0010 3890 3651

z dopiskiem: Sala

Źródło: „Nasz Dziennik” – 24 marca 2020