Ordo Iuris – brońmy dzieci przed deprawacją

Ordo Iuris – brońmy dzieci przed deprawacją

Wakacje dobiegają końca i za chwilę rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jednak kiedy rodzice szykują szkolne wyprawki, edukatorzy seksualni pobierają krajowe i zagraniczne dotacje, by wejść do szkół z wulgarnymi treściami dotyczącymi seksualności. Co gorsza cieszą się oficjalnym wsparciem niektórych samorządów, które chcą uczyć nasze dzieci o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała” oraz „masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”.

O pomoc w obronie przed tym zagrożeniem prosiły nas organizacje rodziców. Odbierałem też maile i telefony od nauczycieli gotowych wystąpić w obronie niewinności dzieci. Kilka dni temu także Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski ostrzegła rodziców przed zajęciami finansowanymi przez samorządy oraz wezwała do składania oświadczeń wychowawczych.

Proszę mi wierzyć, że te narastające obawy nie są nieuzasadnione. W dwuletniej kampanii „Chrońmy Dzieci!” przebadaliśmy sytuację w blisko 700 szkołach, a raport z kampanii opublikowany został na stronach MEN. Wykazaliśmy, że w ponad połowie szkół tego typu organizacje prowadziły swoją działalność z naruszeniem prawa oświatowego, bez wiedzy i zgody rodziców!

Szczególnie szokujące są świadectwa rodziców, którzy dowiadywali się o demoralizujących lekcjach dopiero od swoich zawstydzonych i zgorszonych dzieci. Podczas zajęć zachęcano je do rysowania obscenicznych obrazków, używania wulgarnego języka seksualnego. Niszczono ich naturalny wstyd oraz uderzano w harmonijny proces rozwoju.

Organizatorzy tych szkodliwych zajęć świadomie marginalizują rolę rodziców, próbując pozbawić ich konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Niebezpieczeństwo wzrasta

Jestem przekonany, że w nadchodzącym roku szkolnym zagrożenia są tym większe, że po podpisaniu w lutym warszawskiej Deklaracji LGBT kolejne samorządy zapowiadają wdrożenie edukacji seksualnej opartej na kontrowersyjnych standardach WHO. To już nie tylko działania organizacji edukatorów seksualnych, ale skoordynowana kampania finansowana z budżetu samorządu.

Wiemy, że samorządy są zdolne do narzucenia szkołom szkodliwych dla dzieci programów niezgodnych z wolą rodziców. Dowiódł tego Rafał Trzaskowski, który jeszcze przed podpisaniem Deklaracji LGBT zmusił wiele warszawskich szkół do przeprowadzenia radykalnie ideologicznych „lekcji na temat mowy nienawiści”. Scenariusze zajęć zakładały napiętnowanie jako „homofobów” uczniów kwestionujących adopcję dzieci przez homoseksualistów, zaś jako „islamofobów” tych, którzy podważali zasadność finansowania budowy meczetów z pieniędzy gminy.

Poza Warszawą, Gdańskiem czy Poznaniem do takich lekcji przymierza się też najwyraźniej Płock – podczas jednego z letnich festiwali prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił Anję Rubik z warsztatami SexedPL do płockich szkół. Kilka dni temu podobne zajęcia zapowiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Pierwszy polski przewodnik po prawach rodziców w szkole

Wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia, wzbogacone o liczne pytania i uwagi rodziców oraz nauczycieli, posłużyły nam do stworzenia pierwszego w Polsce przewodnika „Prawa rodziców w szkole”, któremu towarzyszy informator z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami oraz rodzicielskie oświadczenie wychowawcze.

Cały pakiet materiałów, opracowany we współpracy z organizacjami rodzicielskimi i nauczycielami, ma na celu wyposażenie rodziców w pełną wiedzę na temat przysługujących im praw i sposobów ich egzekwowania. W ten sposób oddajemy w ręce każdego rodzica wszystkie instrumenty służące skutecznej ochronie dzieci przed szkodliwymi, demoralizującymi treściami.

Można tam znaleźć m.in. informacje wymogów prawnych dotyczących zarówno zajęć nadobowiązkowych, jak i obowiązkowych, które często nie są znane ani rodzicom, ani nauczycielom i dlatego są nieprzestrzegane. Rodzice znajdą w nim odpowiedź na pytania m.in. o to, jakie działania mogą podjąć, by przeciwstawić się szkodliwym treściom na lekcjach i warsztatach, a nauczyciele dowiedzą się np. tego, jak pod względem prawnym powinien wyglądać ich udział w zajęciach prowadzonych przez organizacje zewnętrzne.

Zarówno szczegółowy przewodnik, jak i skrótowy informator oraz formularz oświadczenia wychowawczego są dostępne bezpłatnie na specjalnej stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl.

Składamy rodzicielskie oświadczenia

Przygotowane przez naszych ekspertów rodzicielskie oświadczenie wychowawcze może zostać złożone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego lub niedługo po nim u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Poprzez podpisanie i złożenie oświadczenia rodzic zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z edukacji seksualnej wymaga jego każdorazowej, odrębnej zgody wyrażonej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć.

Z rozmów z moim zespołem wiem, że część pracowników Instytutu złożyła już takie oświadczenie w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci. Byłem ciekawy, jak zareagowali dyrektorzy tych placówek.

Okazało się, że odbiór był pozytywny. Złożone w szkole oświadczenie jest bowiem również wsparciem dla dyrektorów szkół. Z rozmów z nauczycielami wiem, że dla wielu dyrektorów możliwość powołania się na te oświadczenia będzie mocnym argumentem w obronie przed organizacjami zewnętrznymi lub samorządem próbującymi wymusić bezprawną organizację zajęć z edukacji seksualnej.

Jeżeli jednak złożenie oświadczenia lub jego respektowanie napotkałoby gdziekolwiek trudności, zapewniamy każdemu rodzicowi bezpłatną, fachową pomoc prawną.

Rozpowszechniajmy informację o stronie

Przed nami konieczność wydrukowania 100 000 informatorów, z którymi dzięki współpracy z organizacjami rodzicielskimi i wspólnotami religijnymi chcemy dotrzeć do jak największej liczby rodziców. We współpracy z lokalnymi organizacjami będziemy organizować spotkania edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych – rodziców i nauczycieli – w całej Polsce. Już dziś jesteśmy zaproszeni do Poznania, Radomska, Starachowic i Opoczna.

Sam tylko druk 100 000 ulotek i oświadczeń, koszty promocji i wyjazdów to kwota nie mniejsza niż 40 000 zł. Zdecydowaliśmy się jednak na ten wysiłek, by we wrześniu każdy rodzic miał szansę wyrazić w sposób prawnie wiążący swoją wolę ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami zawartymi w programach edukacji seksualnej.

Liczę na Pana wsparcie i pomoc w rozpowszechnianiu wśród Pana rodziny, znajomych, przyjaciół informacji o stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl. Zależy mi, by informacja o narzędziach, które mają do dyspozycji rodzice, by chronić swoje dzieci, dotarła do jak najszerszego grona.

Z wyrazami szacunku,

adw. Jerzy Kwaśniewski