prof. Jan Żaryn – przemówienie na Marszu Niepodległości 2015

prof. Jan Żaryn – przemówienie na Marszu Niepodległości 2015