Spotkanie „Prymas Wyszyński w świetle nowych źródeł archiwalnych” – Warszawa, 5 kwietnia 2019

Spotkanie „Prymas Wyszyński w świetle nowych źródeł archiwalnych” – Warszawa, 5 kwietnia 2019

Dyskusja wokół publikacji: „Stefan Wyszyński – Pro memoria” oraz „Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane, tom XIX”.

5 kwietnia 2019 roku, w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie „Prymas Wyszyński w świetle nowych źródeł archiwalnych” i dyskusja wokół publikacji: Stefan Wyszyński, Pro memoria oraz Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane, tom XIX.

W wydarzeniu, zorganizowanym przez  Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Prymasowski, udział wzięli:

  • Iwona Czarcińska – Instytut Prymasowski
  • prof. dr hab. Jan Żaryn – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • dr hab. Paweł Skibiński – Uniwersytet Warszawski

prowadzenie: dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej.

Patroni medialni: KAI, TVP Historia, Radio WNET, tygodnik Idziemy, Dzieje.pl 

* * *

Stefan Wyszyński, Pro memoria to pierwsze całościowe wydanie zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego z lat 1948–1981, unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasa oraz niekwestionowanego autorytetu społecznego i rzecznika praw narodu. W ramach zainaugurowanej serii ukaże się 27 tomów, niemal każdy z nich dotyczy kolejnego roku życia prymasa Wyszyńskiego. Edycja możliwa dzięki współdziałaniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego i Instytutowi Pamięci Narodowej.

XIX tomie Dzieł zebranych Ksiądz Prymas informuje o nowym programie, który ogłosił w lutym 1967 roku w dwóch swoich archidiecezjach – o Społecznej Krucjacie Miłości. Impulsem do jego ogłoszenia były obrazy bojówek z pamiętnego warszawskiego Milenium z czerwca 1966 roku, arogancja władz i ograniczanie swobód religijnych, próba zamknięcia seminariów duchownych.

Kardynał Stefan Wyszyński odnosi się również do wydarzeń na świecie, m. in. do konfliktu w Ziemi Świętej, tzw. wojny sześciodniowej, oraz konfliktu zbrojnego w Wietnamie. W przemówieniach wygłoszonych w miejscach, gdzie istniały obozy koncentracyjne, w Działdowie i w Lądzie, przypomniał o lekcji, jaką świat winien wynieść z bolesnej przeszłości, z deptania wartości ogólnoludzkich.

Źródło:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/68464,Spotkanie-Prymas-Wyszynski-w-swietle-nowych-zrodel-archiwalnych-Warszawa-5-kwiet.html?fbclid=IwAR0-zTcjCtbsz34IvRx71huYbj6pVnyyfwsrBKpRXrIdaP5–TcTV1KlGFE