List KGP w Paryżu do ministra Jarosława Gowina

List KGP w Paryżu do ministra Jarosława Gowina

Zwracamy się do Pana w związku z upublicznionym pismem pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Francji z dnia 1 marca 2019 roku, w którym przedstawiono Panu nieuzasadnione i niesprecyzowane oraz nieudokumentowane zarzuty w stosunku do grupy obecnych tam Polaków, w tym członków Klubu Gazety Polskiej w Paryżu, dotyczące sympozjum w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS) w dniach 21-22 lutego 2019 roku.

Wyrażamy nasze zdumienie, ale i sprzeciw wobec nieuzasadnionych zarzutów pani Minister Vidal wysuniętych i opublikowanych z naruszeniem podstawowych standardów prawnych i etycznych
obowiązujących w państwach cywilizowanych, w szczególności wysokich urzędników państwowych; nikogo nie wolno uznać za winnego w jakiejkolwiek procedurze bez umożliwienia mu obrony, zarzuty powinny być udokumentowane i przedstawione w pierwszym rzędzie obwinianemu dla umożliwienia ustosunkowania się, łącznie z zapewnieniem niezakłóconego dostępu do takiej dokumentacji…

Więcej poniżej: