Prof. Jan Żaryn dla Frondy: Czym jest tak zwana „mowa nienawiści”

Prof. Jan Żaryn dla Frondy: Czym jest tak zwana „mowa nienawiści”

Tomasz Wandas, Fronda.pl: W świetle tego z czym mamy obecnie do czynienia, warto postawić pytanie czym w istocie jest „mowa nienawiści”? 

Prof. Jan Żaryn, historyk, senator RP: Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że pole interpretacyjne tych dwóch słów, tego pojęcia, zostało zagospodarowane na zachodzie Europy, czy w „świecie” przez silniejszą, medialno-ideologiczną stronę. Według liberalno-lewicowej doktryny „mowa nienawiści” oznacza naruszanie tego co zostało wypracowane przez pokolenie 68′ w związku z prawami człowieka i obywatela. 

Proszę rozwinąć myśli. 

Ta przestrzeń praw człowieka i obywatela została de facto zagospodarowana przez ideologię, w której zestaw wartości podstawowych, którymi żył „Stary Kontynent” (i którym też promieniował przez wieki związany aksjologicznie z chrześcijaństwem) został poddany totalnemu zrelatywizowaniu.