Program konferencji poświęconej zagładzie ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich RP w latach 1939-1945

Program konferencji poświęconej zagładzie ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich RP w latach 1939-1945