Gabriel Kayzer „Klincz” – debata polska – żydowskao

Gabriel Kayzer „Klincz” – debata polska – żydowskao

W ostatnim czasie nasila się dyskusja wokół relacji dyplomatycznych na linii Polska – Izrael.

Na wiele pytań związanych z historią relacji Polsko – Żydowskich odpowiada książka autorstwa Gabriela Kayzera – „Klincz? Debata polsko-żydowska”.

Częstokroć poruszenie tematu stosunków Polsko-Żydowskich stanowi temat tabu. Dlaczego w kraju, w którym przynależność do narodu wybranego deklaruje ledwie parę tysięcy osób, temat ten wywołuje aż tak żywiołowe reakcje? (z wstępu „Klincz? Debata polsko-żydowska”.)

Książka Gabriela Kayzera prezentuje obie strony debaty polsko-żydowskiej.

Publikacja Gabriela Kayzera to wartościowy głos w sprawie relacji polsko-żydowskich. Książka, która może odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań dotyczących natury relacji Polsko-Żydowskich. Pytań, jakie również stawia sobie środowisko międzynarodowe. 

Polecamy Państwu opublikowany w „Klinczu” wywiad z Wojciechem Surmaczem, w którym znajdują się informacje dotyczące restytucji mienia przedwojennych gmin żydowskich oraz wysuwanych obecnie przez środowiska żydowskie roszczeń wobec Polski.

Publikacja „Klincz? Debata polsko-żydowska” otrzymała tytuł laureata w konkursie „Historia zebrana” (kategoria: Historia niebanalna) na najlepszą książkę historyczną pierwszego półrocza 2017 roku.

Poniżej wypowiedzi kilku osób, z którymi wywiady zostały opublikowane w książce  „Klincz? Debata polsko-żydowska”.

Mec. Uri Huppert

Polacy mają kompleks żydowski i trzeba powiedzieć, że jest to kompleks wyjątkowy. Takiego kompleksu nie ma bowiem żaden inny naród. W narodzie polskim koncepcja tego, kto jest Żydem, jest do tego stopnia fascynująca, że powinien się nią zajmować raczej psychiatra, a nie historyk.

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

Słyszę wśród Żydów pytanie, czy byłbym gotowy ratować człowieka, gdyby Holokaust był wymierzony w katolików. Czy byłbym gotowy ukrywać katolika w moim domu. I wiele osób odpowiada na to pytanie „nie wiem” albo „nie”. I wtedy przychodzi zrozumienie tego, co musieli przeżywać ludzie, którzy ukrywali Żydów.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Z perspektywy ponad trzydziestu mogę powiedzieć, że to nie Żydzi są głównym problemem we wzajemnych relacjach. Problemem są te osoby po stronie katolickiej, które za wszelką cenę chcą się Żydom przypodobać, wypowiadając słowa i wykonując gesty, za które chcą być i są chwaleni.

Wojciech Surmacz

Istnieje wielki gang, który bezkarnie kładzie łapę na pożydowskim mieniu. W jego skład wchodzi grupa dawnego wywiadu, która weszła w struktury prywatnej działalności gospodarczej.

Bogdan Białek

Polacy chcą, aby mówić, że Polska była krajem gościnnym, bo przyjęła do siebie Żydów. Żydzi nie byli jednak wcale gośćmi! Gościem można być przez tydzień, miesiąc, rok, ale nie przez dziesięć wieków! Żydzi mają takie samo prawo przebywać na tej ziemi i uważać się za jej gospodarzy, jak ja, czy pan. Oni byli tu tysiąc lat!

Seweryn Aszkenazy

Izrael i syjoniści nie tylko nie chcą Polski kolonizować, ale wręcz usilnie dążą do tego, aby zapomnieć o swoim prawie tysiącletnim dziedzictwie. Chcą całkowicie pogrzebać żydowskie życie w Polsce.

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski

Pamiętam, że zanim przeczytałem książkę Jana T. Grossa, takiej nazwy miejscowości, jak Jedwabne, w ogóle nie znałem. To od Grossa po raz pierwszy dowiedziałem się, że przypadek takiego mordu w ogóle miał w Polsce miejsce.

Dr Piotr Gontarczyk

Jeśli chodzi o Jedwabne, to fakty są znane, choć nie przebiły się one do powszechnej wiedzy i świadomości. Jan Tomasz Gross przez swoją hochsztaplerską książkę mocno zafałszował rzeczywistość. Niestety, upublicznione przez niego tezy dominują, mimo że fakty wskazują, że wszystko miało zupełnie inny przebieg, niż opisuje to Gross i kluczową rolę odegrali w tragedii nie Polacy, tylko Niemcy.

Zapraszamy do lektury.