Nowe cywilne odznaczenie coraz bliżej. To może być przełom w polskiej polityce historycznej.

Nowe cywilne odznaczenie coraz bliżej. To może być przełom w polskiej polityce historycznej.

Do Krzyża Wschodniego w najbliższym czasie dołączy jego bliźniaczy odpowiednik: Krzyż Zachodni. Nowe cywilne odznaczenie będzie wręczał prezydent RP za pomoc Polakom lub obywatelom polskim w latach 1939-1989. W rozmowie z Wprost.pl autor projektów medalu Robert Szydlik wyjaśnia, jakie idee przyświecały jego powstaniu.

Bliźniacze Krzyże

Skąd w ogóle pomysł na ustanowienie nowego odznaczenia cywilnego? Część inspiracji pochodzi zapewne od Krzyża Wschodniego, którym to uhonorowywane są osoby, które niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich I i II RP oraz na terenach byłego ZSRS w latach 1917-1991. Natomiast Krzyż Zachodni, tak samo jak Wschodni, ma być nadawany przez prezydenta RP obcokrajowcom, którzy w latach 1939-1989 udzielali schronienia lub innego rodzaju pomocy Polakom. Nowe odznaczenie będzie można nadać zarówno osobom żyjącym, jak i pośmiertnie.

Ustawa wyłącza możliwość uhonorowania Krzyżem Zachodnim tych obcokrajowców, których działania można zakwalifikować pod odznaczenie Krzyżem Wschodnim (pomagających na terenie ZSRS czy Kresów Wschodnich). W ten sposób, powstaną bliźniacze odznaczenia, pozwalające na wyrażenie uznania dla tych, którzy wyciągnęli pomocną dłoń w stronę Polaków w przeszłości.

Czytaj więcej: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10051571/Nowe-cywilne-odznaczenie-coraz-blizej-To-moze-byc-przelom-w-polskiej-polityce-historycznej.html