Oświadczenie senatora Jana Żaryna skierowane do ministra sportu Witolda Bańki

Oświadczenie senatora Jana Żaryna skierowane do ministra sportu Witolda Bańki

Oświadczenie złożone przez senatora Jana Żaryna na 34. posiedzeniu Senatu w dniu 1 lutego 2017 r. skierowane do ministra sportu: