prof. Andrzej Nowak – Jan Żaryn to człowiek instytucja

prof. Andrzej Nowak – Jan Żaryn to człowiek instytucja

Jan Żaryn – to człowiek instytucja. Miałem go zaszczyt i przyjemność poznać przez wspólną patronkę wielu naszych działań na niwie historycznej, ś.p. profesor Annę Sucheni-Grabowską, jakieś 20 lat temu. I od tej pory tylko rosło moje zadziwienie organizacyjnymi zdolnościami, pracowitością i wypełniajacą obie te cechy pasją patriotycznego zaangażowania profesora Żaryna. Żarliwy w obronie prawdy historycznej i zarazem godności naszego Narodu, wydaje się nie znajdować spoczynku. Wciąż pisze kolejne ważne teksty o dziejach naszego Narodu i Kościoła, organizuje konferencje, prowadzi projekty badawcze, opiekuje się pracami młodszych badaczy. Jak nikt inny służy Profesor upamiętnieniu wielkich, a często zapomnianych Polaków – tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny; tych, ktorzy tworzyli siłę oporu antykomunistycznego po wojnie; tych, którzy byli solą ruchu narodowego, z którego tradycjami sam jest tak wiernie związany. Wierzę, że w osobie profesora Jana Żaryna Senat Rzeczpospolitej znajdzie członka najgodniej reprezentującego senatorską właśnie cechę roztropności: mądrej, wypływającej z lekcji historii troski o nasze  dobro wspólne.

prof. Andrzej Nowak