Jerzy Zelnik – ciepłe słowa o prof. Żarynie

Jerzy Zelnik – ciepłe słowa o prof. Żarynie

Jan Żaryn – patriota, wierny prawdzie historycznej, kultywujący pamięć szczególnie o naszych barwnych, wielce złożonych dziejach. Przy tym niezawodny przyjaciel, człowiek , który dla kariery nie porzuca rodziny – ojciec i dziadek. Jego po wielokroć pogłębiana wiedza historyczna jakże przyda mu się w pełnieniu zaszczytnej funkcji senatora RP chociażby w kształtowaniu, tak nam niezbędnej na arenie międzynarodowej,  polskiej polityki historycznej. Gorąco popieram jego kandydaturę.

Jerzy Zelnik – aktor i reżyser