Jan i Katarzyna Pietrzakowie popierają prof. Jana Żaryna

Jan i Katarzyna Pietrzakowie popierają prof. Jana Żaryna

Profesor Jan Żaryn, wybitny historyk, kandyduje do Senatu.

Szanowny Elektoracie, masz szansę wybrać właściwego człowieka do Wyższej Izby parlamentu! Pochodzi z tego gatunku Polaków, dla których dobro Ojczyzny jest pasją i obowiązkiem.

Towarzystwo Patriotyczne miało zaszczyt wielokrotnie korz ystać z wiedzy i wsparcia prof. Żaryna przy takich akcjach jak Matura z Orłem Białym, Budowa Łuku Triumfalnego Bitwy War szawskiej i doroczne Koncerty Niepodległości.    Ma olbrzymią wie dzę i niezachwiane zasady moralne. Gorąco popieramy jego kan dydaturę.  Prosimy o oddanie głosu na prof. Jana Żaryna. „Żeby Polska była Polską!”

W imieniu Towarzystwa Patriotycznego:

Katarzyna Pietrzak  oraz Jan Pietrzak