Prof. Jan Żaryn: wesprzemy polskie szkolnictwo za granicą

Prof. Jan Żaryn: wesprzemy polskie szkolnictwo za granicą

W przyszłym roku głównym priorytetem Senatu będzie wspieranie polskiego szkolnictwa za granicą. Zapowiedział dziś w Warszawie senator Jan Żaryn z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Był on jednym z prelegentów międzynarodowej konferencji „Państwo Polskie a Polonia”.

Senator Jan Żaryn mówił, że wsparcie otrzymają placówki edukacyjne, które stawiają na patriotyczne wychowanie młodzieży. Dodał, że celem polskiego państwa jest tworzenie polskich elit za granicą, które będą ambasadorami Polski. „Chcemy budować w polonijnych krajach patriotyczną elitę, wierzącą w Pana Boga” – mówił profesor Żaryn.

Dwudniową konferencję „Państwo Polskie a Polonia” zorganizowało Stowarzyszenie Solidarni 2010 w ramach projektu „Przeszłość i perspektywa – nowa polityka historyczna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wzięli w niej udział liczni przedstawiciele Polonii, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Postulowali między innymi o wymianę polskiego korpusu dyplomatycznego w niektórych krajach oraz monitorowanie tego, do jakich organizacji polonijnych trafia wsparcie finansowe.

W latach 2012-2015 środki finansowe przydzielało Polonii Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od tego roku pozostają one ponownie w dyspozycji Senatu. 

dcz

Źródło: http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1664483,Zmiana-ustawy-o-Karcie-Polaka