Prof. Jan Żaryn – Muzeum Historii Żydów powinno przeprosić. List otwarty do dyrektora Dariusza Stoli + odpowiedź

Prof. Jan Żaryn – Muzeum Historii Żydów powinno przeprosić. List otwarty do dyrektora Dariusza Stoli + odpowiedź

„Super Express”: – Dlaczego podpisał się pan pod listem otwartym skierowanym do dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dariusza Stoli w obronie prof. Marka Jana Chodakiewicza?

Prof. Jan Żaryn: – Żeby zachować dobre imię prof. Chodakiewicza. Został on niegodnie potraktowany przez pana Adama Michnika w trakcie debaty, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich. Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” porównał prof. Chodakiewicza do Hitlera. Dorobek profesora nie został poddany analizie naukowej. Nietolerancyjna postawa pana Michnika wobec osoby, która nie mieści się w jego światopoglądzie, pozostała bez jakiejkolwiek reakcji ze strony gospodarzy. Często osoby, które mają buzie pełne frazesów o tolerancji, w praktyce mają problem z przełożeniem słów na czyny.

– A co się stanie, jeżeli dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich nie odpisze na wasz list otwarty? My, mimo wielokrotnych próśb, nie otrzymaliśmy komentarza ze strony Muzeum.

– Osobiście nie spodziewam się żadnego słowa, które powinno wygłosić środowisko „Gazety Wyborczej”. W związku z tym mam nadzieję, że przeprosiny padną ze strony Muzeum POLIN. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do funkcjonowania tej instytucji. Dlatego oczekuję, że dalej tak będę mógł mówić o tym muzeum.

– Czy powinno się wyciągać poważne konsekwencje z takich wypowiedzi jak ta, którą wygłosił Adam Michnik?

– Podpisując się pod listem otwartym, miałem na uwadze dorobek naukowy prof. Chodakiewicza, który powinien być znany polskiemu społeczeństwu, a nie krytykowany bezpodstawnie przez pana Adama Michnika.

– Wypowiedź Adama Michnika może podzielić polskie elity intelektualne?

– W Polsce jest podział w wielu kwestiach, m.in. w sprawach badania relacji polsko-żydowskich. Nerwowość strony, którą reprezentuje pan Adam Michnik, jest wywołana tym, że po raz pierwszy od wielu lat polską polityką historyczną zajęły się środowiska, które mówią głosem suwerennego państwa polskiego. Widocznie ten głos w sprawach żydowskich komuś się nie podoba. Nie sądzę, żeby nie podobał się środowiskom żydowskim, które chcą dialogu z Polską na temat naszej historii.

– Co trzeba zrobić, żeby polski podatnik mógł być dumny z działalności Muzeum Historii Żydów Polskich? Żebyśmy nie skupiali się na podziałach, ale budowali dialog.

– Do podziału przyczynia się wielość narracji historycznych. Opinie, które nie przystają do „jedynie słusznej” narracji, są marginalizowane i ośmieszone.

– Stąd opinia, że Polska była i jest krajem antysemickim?

– Zgadza się. Takie opinie dopuszcza się do obiegu w nauce i w publicystyce. Natomiast brak tolerancji dla takich krzywdzących opinii jest nieobecny. Wspólnym fundamentem powinno być poszukiwanie prawdy, a nie kłamanie. Kłamstwa nie mogą być drogą do osiągania celów. Środowisko, które reprezentuje pan Adam Michnik, jak widać, tolerancji nie przestrzega, chociaż utrzymuje, że o nią walczy. Stąd liczymy na przeprosiny ze strony POLIN.

Źródło: http://m.se.pl/wiadomosci/opinie/zaryn-muzeum-zydow-powinno-przeprosic_844649.html

***

Poniżej treść listu otwartego do dyrektora Dariusza Stoli:

Szanowny Panie Dyrektorze,

W dniu 11 maja br. podczas dyskusji odbywającej się na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin doszło do haniebnego incydentu. Jeden z jej uczestników, Adam Michnik, posługując się mową nienawiści, w sposób niegodny i zahaczający o paranoję obraził czołowego amerykańskiego historyka pochodzenia polskiego, prof. Marka Jana Chodakiewicza, porównując go do Adolfa Hitlera. Z kolei o pracach prof. Chodakiewicza powiedział:

One powinny stać na jednej półce z „Protokołami mędrców Syjonu”.

Wyrażamy głębokie oburzenie, że na terenie kierowanej przez Pana placówki takie słowa padły wobec człowieka, który decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych, Georga Busha, został powołany do amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu (US Holocaust Memorial Council), a od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki (The Kosciuszko Chair of Polish Studies) na waszyngtońskiej uczelni IWP, jednej z nielicznych instytucji zachodnich prezentujących historię Polski w oparciu o najwyższe standardy naukowe.

Przypominamy, że Polin utrzymywany jest przez polskiego podatnika i ma służyć prezentacji żydowskiej kultury i historii, oraz szerzeniu tolerancji i otwartości, a nie podłości, nikczemności i nienawiści skierowanej w wybitnych przedstawicieli polskiego życia naukowego.

Wzywamy Pana Dyrektora do oficjalnego przeproszenia prof. Chodakiewicza i poinformowania opinii publicznej o działaniach podjętych w celu niedopuszczenia do powtórzenia się w przyszłości takich haniebnych incydentów, które nie tylko rzutują na dobre imię kierowanej przez Pana instytucji, ale potwierdzają zarzuty jej krytyków, którzy dowodzą, że może stać się ona źródłem konfliktów, wykluczania i mowy nienawiści.

Jednocześnie wskazujemy, że zaniechanie powyższych działań może świadczyć o tym, że opisywane skandaliczne i haniebne zachowanie prelegenta nie jest jedynie incydentem, a świadomą polityką kierowanego przez Pana Muzeum.

Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, historyk, socjolog

Prof. dr hab. Marek Kornat, IH PAN

Prof. dr hab. Jan Żaryn, historyk, senator RP

Prof. dr hab. Adam Wielomski, historyk idei

Prof. dr hab. Henryk Głębocki, historyk

Prof. dr hab. Wojciech Polak, historyk

Dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL, historyk

Dr hab. Mirosław Szumiło – historyk, UMCS

Dr hab. Krzysztof Kaczmarski – historyk

Dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog

Dr hab. Elżbieta Wojcieszek – historyk

Dr Krzysztof A. Tochman – historyk, pisarz

Dr Mariusz Krzysztofiński – historyk

Dr Piotr Gawryszczak – historyk, radny Rady Miasta Lublina

Leszek Żebrowski – historyk, publicysta

Dr Tomasz Sommer – historyk, publicysta

Jan Pospieszalski – publicysta

Dr Tomasz Teluk – publicysta

Dr Jolanta Mysiakowska Muszyńska – historyk

Dr Wojciech J. Muszyński – historyk

Dr Rafał Łatka – historyk

Dr Rafał Drabik – historyk

Dr Rafał Dobrowolski – historyk

Dr Rafał Sierchuła – historyk

Michał Wołłejko – historyk, publicysta

Tadeusz M. Płużański – historyk, publicysta

Stanisław Michalkiewicz – prawnik, publicysta

Krzysztof Wyszkowski – publicysta

Rafał Ziemkiewicz – publicysta

***

Odpowiedź dyrektora Dariusza Stoli:

Ze zdziwieniem przeczytałem list skierowany do mnie przez grupę historyków i publicystów, zamieszczony na łamach pisma „Do Rzeczy”. List dotyczy debaty na temat ostatniej książki Władysława Bartoszewskiego Między Żegotą a szmalcownikami, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 11 maja br. W debacie wzięli udział: prof. Bożena Szaynok, red. Marian Turski i red. Adam Michnik, a prowadził ją, w imieniu Wydawnictwa Znak – wydawcy książki – p. Marek Zając.

Wedle listu, podczas tej debaty p. Michnik w niedopuszczalny sposób obraził nieobecnego prof. Marka Chodakiewicza, porównując go do Hitlera. Mam wrażenie, że szanowni sygnatariusze listu zostali wprowadzeni w błąd.

Zapis dźwiękowy debaty jest dostępny na naszej stronie, pod adresem http://www.polin.pl/template/gfx/promocja_ksiazki_bartoszsew.mp3.

Każdy może więc sprawdzić, że red. Michnik nie porównał prof. Chodakiewicza do Hitlera. Red. Michnik bardzo krytycznie wypowiedział się natomiast o książkach prof. Chodakiewicza, polemizując zresztą z opinią prof. Szaynok.

Należy zatem rozróżnić napaść na osobę od oceny tekstów tej osoby, nawet jeśli ocena ta jest surowa.

W Muzeum POLIN dbamy o standardy dyskusji, które chronią godność osób, ale pozwalają na krytykę ich wypowiedzi. Dlatego z żalem przyjmuję bezpodstawną i krzywdzącą sugestię autorów listu, jakoby nasze muzeum mogło służyć szerzeniu „podłości, nikczemności i nienawiści wobec przedstawicieli polskiego życia naukowego”. Jestem przekonany, że intencją autorów listu była obrona dobrego imienia prof. Chodakiewicza, a nie wprowadzenie czytelników w błąd co do praktyki działania Muzeum POLIN. Dlatego zachęcam, by osobiście przekonali się, jak wyglądają organizowane w muzeum debaty, których zapisy publikujemy na naszej stronie internetowej. Gdyby nie rozwiało to wątpliwości dotyczących  Muzeum POLIN – zapraszam do bezpośredniej, rzeczowej i konstruktywnej rozmowy.

prof. Dariusz Stola
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Źródło: http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2016/05/30/odpowiedz-dyrektora-muzeum-polin-na-list-otwarty-opublikowany-w