Senator Jan Żaryn pyta o szpital dla powiatu legionowskiego

Senator Jan Żaryn pyta o szpital dla powiatu legionowskiego

Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!

Ja mam pytanie do pana ministra zdrowia, do pana doktora Konstantego Radziwiłła, dotyczące szpitala, którego nie ma, tzn. szpitala w Legionowie, a pytanie jest związane z listami, przesyłanymi głównie drogą mailową, które otrzymuję jako senator z tejże ziemi, w których mieszkańcy Legionowa informują mnie o tym, że od dłuższego czasu część mieszkańców stara się o to, by takowy szpital w Legionowie powstał. Najbliższe oddziały ratunkowe, czyli oddziały szpitali bródnowskiego, bielańskiego w Warszawie oraz nowodworskiego w powiecie leżącym obok, nie są w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, a ponieważ to są mieszkańcy innych rejonów Polski niż wymienione powiaty i miejsca, w których znajdują się szpitale, odmawia im się tejże usługi i znajdują się oni w bardzo niekomfortowej sytuacji. Legionowo w ogóle jest jednym z największych miast w tym obwarzanku okołowarszawskim, co wydaje się tym bardziej uzasadniać powstanie takowego szpitala.

Władze samorządowe deklarują chęć zadośćuczynienia tym postulatom mieszkańców, ale kończy się to tylko i wyłącznie na ponownym, przy okazji każdych wyborów, wyrażeniu zgody na reprezentowanie mieszkańców w tej materii, a po wyborach samorządowych cała sprawa ucicha i nie bardzo wiadomo, jak z tej sytuacji wyjść.

W 2011 r. została podjęta decyzja, a następnie stało się to faktem, stworzono mianowicie analizę dotyczącą potrzeby wybudowania szpitala. Ta analiza, wykonana przez eksperta medycznego, pana Andrzeja Krupę z firmy Med-Consulting, prawdopodobnie jest w gestii Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym pytanie dodatkowe: czy istnieje, znajduje się tam kopia tej analizy i jakie w związku z tym dalsze kroki mogłyby być podjęte przez ministerstwo? Dziękuję bardzo.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,452,1.html#mVmbqWbKpp6AqZJWmH9gm2hoWg