wPolityce.pl: „Rosja sowiecka „wyzwalała” Polskę? Prof. Żaryn: Narracja Moskwy mnie nie dziwi. Trafia na Zachodzie na podatny grunt”

wPolityce.pl: „Rosja sowiecka „wyzwalała” Polskę? Prof. Żaryn: Narracja Moskwy mnie nie dziwi. Trafia na Zachodzie na podatny grunt”

„To zdanie mieści się w tradycyjnej narracji i polityce historycznej uprawianej przez państwo rosyjskie” – mówi portalowi wPolityce.pl historyk, prof. Jan Żaryn komentując tweet ambasady Rosji w Polsce, w którym stwierdziła, że Armia Czerwona w styczniu 1945 roku wyzwalała Polskę od hitlerowców.

Ta stałość narracyjna jest oczywiście wynikiem świadomości, iż przede wszystkim zachodnia opinia publiczna jest podatnym gruntem

— zauważa prof. Żaryn.

Narody Europy Zachodniej nie miały zbytniej szansy spotkania się z realiami systemu komunistycznego, za to spotykały się z niemal bałwochwalczą apoteozą komunizmu uprawianą przez dziesięciolecia przez zachodnich intelektualistów-pożytecznych idiotów

— wyjaśnia.

W jego ocenie, aby to zmienić, zachód Europy musi przewalczyć w sobie tą wewnętrzną, intelektualną słabość, a to wiązałoby się z redefinicją takich wydarzeń, jak maj 1968 roku a także wiedzy na temat paktu Ribbentrop-Mołotow czy wejścia Sowietów w 1944 roku na teren II RP czy państw bałtyckich, czy potem – w 1945 r. – w kolejne rejony Europy Środkowowschodniej.

„Zdziwiłaby mnie inna narracja”

Jak długo tej redefinicji nie będzie – także tych zrywów wolnościowych, które miały miejsce w Budapeszcie w 1956 czy interwencji sowieckiej i Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 czy u nas, w naszych polskich miesiącach, Rosja będzie utrzymywała dotychczasową narrację

— zaznacza prof. Żaryn dodając, iż „kiedyś prymas Stefan Wyszyński zanotował po wydarzeniach Czerwca 1976 roku, że niedługo już zabraknie w kalendarzu miesięcy, bo tak często władze komunistyczne kompromitują się na terenie PRL-u”.

Jak długo zachód Europy nie będzie w stanie zrozumieć rzeczywistej spuścizny czy dziedzictwa komunistycznego, tak długo Rosja będzie uprawiała swoją politykę historyczną, obliczoną rzecz jasna na współczesne cele, którymi jest powrót do przestrzeni imperialnej, którą posiadali za czasów Stalina i jego następców

— podkreśla.

Także mnie to nie dziwi. Zdziwiłaby mnie inna narracja

— konkluduje historyk.

aw

Źródło: https://wpolityce.pl/historia/534721-tylko-u-nas-prof-zaryn-narracja-rosji-mnie-nie-dziwi