Bogata kolekcja dokumentacyjna prof. Jana Żaryna, obejmująca ponad 30 lat jego aktywności naukowej, popularyzatorskiej, społecznej i politycznej została przekazana do AAN, gdzie będzie udostępniana po jej opracowaniu

Bogata kolekcja dokumentacyjna prof. Jana Żaryna, obejmująca ponad 30 lat jego aktywności naukowej, popularyzatorskiej, społecznej i politycznej została przekazana do AAN, gdzie będzie udostępniana po jej opracowaniu

Uroczystość przekazania do zasobu Archiwum Akt Nowych

Archiwum prof. Jana Żaryna

Archiwum Akt Nowych

Sala im. kpt. Aliny „Marty” Fedorowicz

Warszawa, ul. Hankiewicza 1

8 grudnia (wtorek) 2020 r. godz. 14:00

Do zasobu Archiwum Akt Nowych trafiają unikalne archiwalia przekazane przez prof. Jana Żaryna, zebrane w trakcie jego działalności naukowej i społeczno-politycznej. Jest to jedna z najcenniejszych w Polsce kolekcji opisujących historię ruchu narodowego w wieku XX.

Pośród przekazywanych kolekcji znajdują się unikalne archiwa działaczy Stronnictwa Narodowego m.in. z Wlk. Brytanii i Francji oraz ze Szwecji zawierające korespondencję, pisma, wnioski, sprawozdania z działalności, dokumentację działalności wydawniczej i materiały propagandowe w postaci ulotek i plakatów. Stanowi ona część szerszego zespołu materiałów dotyczących Stronnictwa Narodowego, całości polskiego ruchu i myśli narodowej, tekstów, notatek, materiałów biograficznych, kopii opracowań i wypisów. Kolekcję uzupełniają wyniki kwerend tematycznych dotyczących m.in. dziejów Kościoła katolickiego i ruchu narodowego oraz emigracji, prowadzonych przez profesora od lat 90-tych XX wieku, m.in. w archiwum IPN.

W skład archiwum wchodzą również wybrane materiały dotyczące działalności społecznej profesora oraz rodzinno-pamiątkowe, zdjęcia, fotografie ze spotkań oraz zbiór prasy, m.in. „Szańca Chrobrego”, czy norweskiej „Kroniki”.

Na przekazywany zespół składają się również archiwa biura senatorskiego Jana Żaryna, a także dyplomy, nadania, legitymacje, akty mianowania i publikacje Jana Żaryna.