Szkoła Letnia w Jabłonnie pod Warszawą organizowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Szkoła Letnia w Jabłonnie pod Warszawą organizowana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

17-20 sierpnia 2020 r.

„WIELKIE WYDARZENIA, WIELCY POLACY. 100. lecie Bitwy Warszawskiej, 100. urodziny Jana Pawła II, beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

Zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego organizuje Szkołę Letnią IDMN dla studentów historii drugiego stopnia (magistrantów), doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich.

W programie szkoły znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego oraz doświadczonych dydaktyków.

Szkoła odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia 2020 roku w Jabłonnie pod Warszawą. IDMN pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty pobytu z wyżywieniem oraz wycieczki dydaktycznej.

Każdy z chcących wziąć udział w Szkole Letniej IDMN zobowiązany będzie do przesłania na adres organizatora w terminie do 30 czerwca 2020 r. tekstu motywującego do udziału w Szkole (do 1000 słów), a związanego z wielkimi wydarzeniami tego roku: 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej, 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II i beatyfikacją Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Teksty będą prezentowane podczas warsztatów.

Tekst motywacyjny i podpisany skan formularza zgłoszeniowego prosimy przesłać na adres IDMN do 30 czerwca 2020 r.: kontakt@idmn.pl

Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o wyniku kwalifikacji do 10 lipca 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczna organizator Szkoły Letniej zastrzega możliwość odwołania planowanego przedsięwzięcia.

Dodatkowych informacji udziela:

Robert Gaweł: robert.gawel@idmn.pl , tel. 604 941 952