„Pogońmy bolszewików z parlamentu”

„Pogońmy bolszewików z parlamentu”

Jako pierwszy kandydat w wyborach parlamentarnych wziąłem udział w organizowanej przez Stowarzyszenie KoLiber akcji „Pogońmy bolszewików z parlamentu!”. Polega ona na złożeniu pisemnego zobowiązania do działań na rzecz dokończenia procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej i powrotu do polskiej polityki historycznej,

O autorze