Jan Żaryn: Premier Olszewski na pewno należał do najwybitniejszych polskich polityków

Jan Żaryn: Premier Olszewski na pewno należał do najwybitniejszych polskich polityków

– Jan Olszewski na pewno należał do najwybitniejszych polskich polityków, to także wybitny adwokat – podkreślił historyk senator PiS Jan Żaryn. Był przede wszystkim demokratą i to powinno być dzisiaj podkreślane – zaznaczył Żaryn.

Żaryn został zapytany przez dziennikarzy w Senacie o postać byłego premiera. – Jan Olszewski na pewno należał do najwybitniejszych polskich polityków, to także wybitny adwokat, osoba życia publicznego – mówił. 

– Wydaje mi się, że był wychowany jeszcze w tej tradycji Polski niepodległej, Polski odrodzonej po 1918 r. Dzięki temu przeniósł na swój życiorys cały zestaw wartości, który towarzyszył ojcom niepodległości – zauważył senator. 

– On sam jawi mi się jako polityk przede wszystkim o wrażliwości lewicowo-centrowej, takiej socjalistycznej, ale tego socjalizmu niepodległościowego, którego był w jakiejś mierze dziedzicem – podkreślił Żaryn.

– Bez wątpienia z tym dorobkiem, jaki posiada, mógł w 1992 r. nie tylko zostać premierem pierwszego rządu autentycznie niekomunistycznego w Polsce, ale jeszcze próbować przeprowadzić nas ku faktycznej demokracji, bo wydaje mi się, że Jan Olszewski był przede wszystkim demokratą i to powinno być dzisiaj podkreślane – mówił.

Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego; w 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. 

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie; pochodził z rodziny kolejarskiej związanej z PPS. W latach 60. bronił w procesach politycznych m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego, Wojciecha Ziembińskiego. 

W 1975 r. podpisał „List 59” – protest przeciw poprawkom wprowadzającym do konstytucji PRL przewodnią rolę PZPR i sojusz z ZSRR. W 1976 r. bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z KOR i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 

W 1980 r. doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. 

Zwieńczeniem kariery politycznej Olszewskiego była funkcja szefa rządu. W 1991 r. Wałęsa powołał go na premiera, a 23 grudnia 1991 r. jego rząd otrzymał wotum zaufania od Sejmu – pierwszego po wojnie wybranego w pełni wolnych wyborach.

Źródło: https://www.tvp.info/41223349/jan-zaryn-premier-olszewski-na-pewno-nalezal-do-najwybitniejszych-polskich-politykow?fbclid=IwAR0bOJD28UxpoGRCNnY5KENzbgn78S_KSaKy7idau5JQ1I4ADuIdP1LU41Q