Papieskie wsparcie dla ochrony dzieci przed demoralizacją

Papieskie wsparcie dla ochrony dzieci przed demoralizacją

Szanowny Panie Senatorze!

Poruszona przez Pana Senatora kwestia ochrony przed demoralizacją dzieci domaga się wsparcia papieskiego z co najmniej trzech powodów:

1) Apelu Ojca Świętego Franciszka do dyplomatów świata, zgłoszonego 8 stycznia 2018 o przestrzeganie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która gwarantuje supremację władzy rodzicielskiej nad wszelkimi instytucjami, nie wyłączając państwa

2) Znaczącym fragmentem życiorysu św. Ignacego Loyoli, który leży u podstaw specjalnego ślubu jezuitów troski o wychowanie religijne dzieci, który również składał Jorge Bergolio jako Profes Towarzystwa Jezusowego…

Zobacz: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/426069-wazny-temat-czego-ucza-sie-dzieci-podczas-seks-warsztatow