W Nowym Jorku otwarto Izbę Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej

W Nowym Jorku otwarto Izbę Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej

W nowojorskim Centrum Polsko-Słowiańskim otwarta została Izba Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Otwarciu towarzyszyła premiera filmu z udziałem profesora Jana Żaryna.

Prrofesor Żaryn przypomina, że w czasie okupacji Polskie Państwo Podziemne zorganizowało struktury pomocy Żydom – Żegota. Jej zadania były opłacane przez budżet państwa formowany przez rząd polski na uchodźctwie. 

Profesor Jan Żaryn podkreślił, że ważną misją było informowanie opinii światowej o zagładzie Żydów przez Niemców. Służył temu specjalny raport przygotowany przez Jana Karskiego. Dzięki ministrowi spraw zagranicznych w Londynie, Edwardowi Raczyńskiemu raport przetłumaczony na język angielski został rozesłany do innych krajów, dotarł do Stanów Zjednoczonych.

Jan Żaryn podkreśla, że wiele placówek dyplomatycznych na świecie włączało się w pomoc Żydom. Przykładem była akcja zdobywania i fałszowania dokumentów zorganizowana przez ambasadora Polski w Szwajcarii, posła Aleksandra Ładosia. „Od 1942 roku do 43 podjęli akcję fałszowania dokumentacji, by uratować, dziesiątki, setki, a może i tysiące Żydów, którzy stawali się obywatelami paragwajskimi, czy obywatelami innych państw Ameryki Południowej” – powiedział profesor Żaryn. 

Profesor Jan Żaryn zwracał uwagę na współpracę komórki ŻEGOTY, kierowanej przez Irenę Sendler, która współpracowała z polskimi zakonami żeńskimi. W nich żydowskie dzieci znajdowały schronienie. Także biuletyn kierownictwa Armii Krajowej wzywał Polaków do udzielania pomocy Żydom. Natomiast szmalcowników, którzy wydawali ukrywających się Żydów traktowano jako zdrajców. W Warszawie w latach 1942- 44 około 25 tysięcy Żydów z Getta Warszawskiego znalazło schronienie, mimo, że za jego udzielenie groziła śmierć.

Źródło: http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/w-nowym-jorku-otwarto-izbe-pamieci-polakow-ratujacych-zydow-w-czasie-okupac?fbclid=IwAR3LB_Dwh-KrFW-l1PEkP98wXfTPF7T7_APzqukgkrVFnlexwhMU7-92Ik8