Dmowski vs Piłsudski

Dmowski vs Piłsudski

Roman Dmowski czy Józef Piłsudski, który z nich ma większe zasługi w odzyskaniu naszej niepodległości? Czy można i trzeba ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię? Gościem w audycji Krystyny Różańskiej Gorgolewskiej „Historia, jakiej nie znacie” był profesor Jan Żaryn, senator, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczny. Autor i współautor kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów dotyczących m.in. dziejów najnowszych, w tym historii Kościoła katolickiego po II wojnie światowej w Polsce oraz obozu narodowego. Redaktor naczelny miesięcznika „Sieci Historii”.

POSŁUCHAJ: 

https://radiopoznan.fm/informacje/historia/dmowski-vs-pilsudski_2?fbclid=IwAR1Xx0atYauMx2n7J1pYiO0Uxr9w-HR17kS0YgvuDX8Wn-zDcQAWlpTrylI