Komunikat medialny Stypendia NSZZ „Solidarność” – XV edycja

Komunikat medialny Stypendia NSZZ „Solidarność” – XV edycja

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 37 rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Gdańsku – podczas uroczystego zebrania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (łącznie 36 stypendiów, w tym 3 uczniom poszkodowanym w czasie wichur – z Rytla i Brus) oraz podziękowań darczyńcom Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. 

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo po 2 stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970. W skład Kapituły Funduszu wchodzą: Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły).

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia możliwości rozwoju talentów ich dzieci oraz kontynuowania nauki w wybranych szkołach.  Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”.

Stypendium w bieżącym roku wynosi 1200 zł brutto. Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra średnia ocen i równie  wysoka ocena z zachowania, sytuacja finansowa rodziny. Wskazana jest też rekomendacja wychowawcy klasy i ew. stowarzyszeń. Wpłat środków finansowych na Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne. 

Wykaz tegorocznych stypendystów: 

 1. Maciej Audiejus – klasa III LO nr VIII w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach fizycznych, językowych, sportowych (siatkówka), wychowawca: Jakub Rodowski, poparcie: Wojciech Wachowiak – wiceprzewodniczący „S” ZRG w Gdańsku (2);

 

 1. Barbara Baranowska – klasa II Gimnazjum nr 53 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach ekologicznych, członek Klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk, wychowawca: Aleksandra Jesionowska, poparcie: M. Sobczak – Przewodnicząca „S” w Filharmonii Bałtyckiej, Dominik Wąsowski – Prezes klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk;

 

 1. Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągniecia w gimnastyce artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), działalność w szkolnym kole Caritas, wychowawca: Magdalena Dułak, poparcie: Krzysztof Mieczkowski – przewodniczący „S” w TKTELEKOM Sp. z o.o. w Gdańsku, ks. Prof. Wojciech Cichosz – Kanclerz Zespołu Szkół, Eugeniusz Korek – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni;
 1. Filip Brzezinski – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, sportowych, pomoc osobom starszym, w miejscowej parafii, wychowawca: Roman Formella, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku;

 

 1. Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wojewódzkiego konkursu biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Magdalena Skrzyńska, poparcie: Maciej Werra – przewodniczący „S” oświatowej w Chojnicach;

 

 1. Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Brusach (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), mistrz Europy (Praga 2017) w szybkości układania kostki Rubika, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S’ oświatowej w Brusach,

 

 1. Piotr Czerwiński – ukończył klasę I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągniecia w konkursach pianistycznych – na poziomie międzynarodowym, wychowawca: Katarzyna Kwater, poparcie: Karol Guzikiewicz – wiceprzewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej, oświatowej w Tczewie oraz dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM;
 1. Dagmara Dzięcielska – ukończyła LO nr IX w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, gospodarz klasy, działalność w Szkolnym Kole Caritas, laureatka Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, drużynowa ZHP Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi, wychowawca: Arkadiusz Ordyniec, poparcie: Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni;  

 

 1. Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskiego w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągniecia w konkursach hotelarskich, wychowawca: Joanna Lewandowska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA;  

 

 1. Monika Guzińska – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w zespole artystyczno-tanecznym, wolontariat – pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, wychowawca: Maria Warnke, poparcie: Wiesław Ostaszewski – przewodniczący „S” w POLIPOL-MEBLE w Chojnicach i Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S’ w Chojnicach (2);

 

 1. Martyna Janta – ukończyła I klasę LO nr 2 w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępowa w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, wolontariat, wychowawcy: Anna Kownacka, Piotr Kowalczyk poparcie: Marzena Krefta – przewodnicząca „S” w Urzędzie Miasta Gdynia, Magdalena Hajduk – 37 Gdyńska Drużyna Harcerek im. Danuty Siedzikówny „INKI”, dyrektor Krzysztof Jankowski (4);

 

 1. Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach historycznych, artystycznych, aktywny udział w samorządzie uczniowskim szkoły, wychowawcy: Anna Neumann, poparcie: Hanna Kowalewska-Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku oraz Bożena Dejczer-Sawicka

 

 1. Kamil Kelsz – ukończył klasę II Gimnazjum w Jabłowie k. Starogardu Gd., oraz Szkołę  Muzyczną I st. (klasa: gitara), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Klaudia Owsiak, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.; 

 

 1. Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum w Rytlu (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka schroniska dla zwierząt, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku,

 

 1. Adrianna Kordowska – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym: „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę V Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku; bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Agnieszka Mencel;
 1. Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: …., poparcie: Leszek Świeczkowski i Karolina Alfut – Przewodniczący i Zastępca „S” w Z.F. „POLPHARMA” S.A w Starogardzie Gd.;

 

 1. Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gd.; 

 

 1. Tomasz Pupka-Lipinski – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, jest zawodnikiem klubu sportowego „Borowiak” Czersk, wolontariusz hospicjum w Chojnicach, poparcie: Janusz Kitowski – przewodniczący „S” oświatowej w Czersku,

 

 1. Patrycja Malaj  – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,88), laureatka konkursów biologicznych, ekologicznych, wiedzy o Biblii, radna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna, wychowawca: Piotr Marcholewski, poparcie:  Michał Gurowski – przewodniczący „S” oświatowej w Kościerzynie;

 

 1. Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wolontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w kajakarstwie (Klub UKS „MOTŁAWA” Gdańsk), wychowawca: Ksenia Kirszling, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

 

 1. Aleksandra Pesta – ukończyła klasę I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,00), osiągnięcia w konkursach: „Katyń – Golgota Wschodu”, matematycznym, z języka angielskiego, wychowawca: Alicja Kiczorowska, poparcie: Tadeusz Szymański – Przewodniczący „S” – Politechnika Gdańska,

 

 1. Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Wiesław Kamiński, poparcie:  Zenon Wiszowaty – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia;

 

 1. Adrianna Radłowska  – – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, osiągnięcie 96,6% punktów na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkursów językowych, wolontariat, gotowość pomocy z języka angielskiego, matematyki, wychowawca: Rafał Warajczyk, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz;

 

 1. Julia Rakowska – ukończyła Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, znakomite wyniki z egzaminu zewnętrznego po gimnazjum, osiągnięcia w konkursach biologicznych, wiedzy o Kaszubach i Pomorzu,  wolontariat, wychowawcy: Katarzyna Lendzion, Anna Grzywaczewska, poparcie: Ludwika Szpunar – przewodnicząca „S” w SOSW w Wejherowie (3);

 

 1. Karolina Reszka – ukończyła II klasę II LO w Starogardzie Gdańskim,  bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach matematycznych, ortograficznych, wolontariacie, zainteresowanie fotografią i rysunkiem, wychowawca: Dorota Burczyk, poparcie: Benedykt Kerlin – Przewodniczący „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS w Starogardzie Gd. (2);

 

 1. Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym: „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku, wychowawca: Katarzyna  Kruszewska;

 

 1. Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu szkolnego, osiągnięcia w konkursach muzycznych (zespół wokalny „Wiercipięty”), wychowawca: Jolanta Drelicharz, poparcie: prof. dr hab. Franciszek Makurat – przewodniczący „S” na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krzysztof Jankowski – dyrektor Szkoły;

 

 1. Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: „S” oświatowa w Pruszczu Gd.; 

 

 1. Bartosz Sieńkowski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,65), laureat konkursów chemiczno-biologicznych, wolontariusz koła Caritas, radny Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa,  wychowawca: Agnieszka Saidowska, Anna Labudda, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – przewodnicząca „S” Placówek Powiatu Tczewskiego oraz Andrzej Bogucki i Bogumiła Niemcow – przewodniczący i zastępca – NSZZ „S” w Energa-Opertaor SA – Oddział w Gdansku (6),

 

 1. Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,0, prawie 98% punktów z egzaminu po gimnazjum), laureat konkursów z matematyki, fizyki i informatyki, jak pisze wychowawca Emilia Senczyszyn: „Wspaniały uczeń i człowiek”, poparcie: Bożena Brauer – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

 

 1. Zofia Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzyczną I St. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), , znakomite wyniki w nauce (średnia 5,83), wolontariusz Parafialnego Zespołu Caritas, wychowawca: Lucyna Lamek, poparcie: Ewa              Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S’ oświatowej w Starogardzie Gdańskim;

 

 1. Julia Stobińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa nosi imię NSZZ „Solidarność”), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zespole kaszubskim, wychowawca: Małgorzat Grzyb, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

 

 1. Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, znakomite wyniki w nauce (średnia: 5,94), osiągnięcia w międzyregionalnych zawodach Teakwon-do, jest ratownikiem WOPR, wolontariuszka w przechodni weterynaryjnej dla chorych zwierząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego, wychowawca: Zbigniew Jakusz-Gostomski, poparcie: Ewa Zielińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Przywidzu oraz Janusz Jaromin – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu (2);

 

 1. Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,80),  laureat konkursów z geografii i historii, wychowawca: Honorata Nagórska, poparcie: Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach;

 

 1. Błażej Wolski – ukończył II klasę Gimnazjum im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach (Szkoła Podstawowa tego Zespołu Szkół nosi imię NSZZ „Solidarność”), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie Józef Rymsza – kierownik oddziału „S” w Kościerzynie (2).

 

 1. Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-chemicznych, wychowawca: Bernard Kryzel, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” SA;

UWAGA :

– poz. 6, 14 i 18  – są to dodatkowe stypendia dla uczniów z terenów objętych wichurami – sierpień 2017 r.

Wykaz Darczyńców Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

 

(stan na 10 sierpnia 2017 roku – XV edycji)

 

 • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (po raz 15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (15),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej (15),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów  Westerplatte w Gdańsku, obecnie Remontowa Shipbuilding SA (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża – Gdańsk (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnicach (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kościerzynie (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pucku (15),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starogardzie Gdańskim (15),
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (15),
 •  
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” OPEC sp. z  o.o. w Gdyni (14),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mleczarskiej „POLMLEK-MAĆKOWY” SA Gdańsk (14),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z  o.o. w Gdańsku (14),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rumi (14),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Żukowie (14),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (13),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pruszczu Gdańskim (13),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie (13),
 •  Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brusach (13),
 •  
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (12),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. w Gdyni (11),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia (11),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Czersku (11),
 • Redakcja „Magazynu ZRG” (11),
 •  
 • Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK w Gdyni (10),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdynia (10),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego (10),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Gdynia (10),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIANA” (10),
 •  Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie – wspólne wpłaty kilku KM (KM Muzeum –Wdzydze Kiszewskie; KZ PUD-M w Kościerzynie; KZ P.B.E. „ELBUD” w Owśnicach (10),
 • Agencja Artystyczna „Malina” – Gliwice i Bałtycka Agencja Artystyczna (10),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Goręczynie (9),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach (8),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku (8),
 • Zakłady Mleczarskie POLMLEK-MAĆKOWY SA – Gdańsk (8 – Firma funduje stypendystom kefiry i jogurty)
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w ENERGA-OPERATOR SA – Oddział w Gdańsku (7),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pomorskiej Spółki Gazownictwa  sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy Gdańsk (7),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Wejherowie (7),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP, Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku (7),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kartuzach (7),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w „POLIPOL MEBLE” w Chojnicach (7),
 •  
 • Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” (6),
 • Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach (6),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (5),
 • Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Malborku (5),
 • Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej spółce Gazownictwa –  GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku (5),
 •  
 • Komisja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Gdańsku (4),
 • Spółka „Akwen” (4),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego (4),
 •  
 • Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (3),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie (3),
 • Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią Gdańską” (3),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Cedrach Wielkich (3),
 • Nadleśnictwo Starogard Gdański (3),
 •  
 •  Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” (2),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” POWiK w Chojnicach (2),
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (2),
 • Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdańskim (2),
 • Komisja Międzyzakładowa Indywidualnych Członków NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku (2),
 • Elektrociepłownie Wybrzeże SA – Gdańsk (2),
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o. (2),
 • Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT – Sp. Z o.o. (2),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POM Mechan.-Torowe Gdańsk (2),
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (2),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (2),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Specjalistycznym Gdańsk-Zaspa (2),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kwidzynie (2),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP SKM w Trójmieście Gdynia (2),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” BOMI SA Gdynia (2),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” HYDROBUDOWA – Gdańsk (2),
 •  
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych

i Podwodnych w Gdańsku,

 • Związek Pracodawców – Forum Okrętowe,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Kartuzy – w Burchardztwie,
 • Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” GPRD SKANSKA – Gdańsk
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Teatrze „Wybrzeże” Gdańsk,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” EATON –TRUCK-COMPONENTS SA w Tczewie,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” METRIX w Tczewie,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej Puck,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” GLASPOL w Starogardzie Gdańskim,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA w Gdyni,
 • Elektrownia Wodna ŻARNOWIEC,
 • Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA Gdańsk,
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników REAL Gdańsk,
 • Instytut Energetyki – Jednostka Badawczo-Rozwojowa, Oddział Gdańsk,
 • Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Pracowników PZU-ŻYCIE SA w Gdańsku,
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przywidzu,
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Redzie,
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Skórczu,
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA,
 • Szwedzki Związek Zawodowy „TRA i POLEN”,
 • Komisja Międzyzakładowa Indywidualnych Członków NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku,
 • MOTOR NAUTA Sp. z O.o. Gdynia,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, Fabryki Urządzeń Okrętowych w Rumi
 • Fundacja Fahrenheit w Gdańsku,
 • Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność,
 • SKOK Pracowników Oświaty w Gdańsku,
 • Pracownicy z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” we FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND w Tczewie,
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta w Tczewie,

 

 

oraz Darczyńcy indywidualni (kilku zastrzegło anonimowość):

Alicja i Krzysztof Adamczykowie, Janusz Tadeusz Andryjenko, Rafał Bałachowski, Iwona i Wacław Bielawscy, Karolina i Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy, Jarosław Bylicki, Adam Chmielecki, ks. Wojciech Cichosz, Zdzisław Czapski, Bogumiła Elżbieta Czereda, Krzysztof Dośla, Piotr Duda, Ryszard Dubiela, Elżbieta Działoszewska, Tadeusz Dzwonkowski, Barbara i Stefan Gawrońscy, Urszula i Ryszard Grycner, Michał Gurowski, Zdzisława i Zbigniew Haciowie, Teresa Hoppe, Ludwik Jakubek, Krzysztof Jankowski, Wojciech Jankowski, Aleksandra Jaszkowska, Adam Jaśkowski, Alicja Jeka, Elżbieta i Krzysztof Jędrzejczykowie, Mirosław Kamieński, Barbara Kamińska, Elżbieta i Andrzej Kieszkowie, Anna Kocik, Maria Koman, Szymon Piotr Korytnicki, Michalina i Gerd Kosterke (Niemcy), Zbigniew Kowalczyk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Jerzy Kozdroń, Adam Krawiec, Marzena Krefta, Wojciech Książek, Katarzyna i Jan Kulasowie, Teresa i Andrzej Kuberczykowie, Stefan Kubowicz, Artur Kułakowski,

Małgorzata i Ryszard Kuźmowie, Elżbieta Lamparska, Aleksandra i Mirosław Lewiccy, Iwona i Edward Lipkowscy, Maciej Łopiński, Ewa Łowkiel, Maria Machola, Elżbieta Majewska, Ewa Majewska, Elżbieta i Marian Matochowie, Barbara Markiewicz, Gabriela i Jerzy Martyńscy, Mirosława Maria Meyer, Ewa i Piotr Mikołajczykowie,

Aleksander Mrówczyński, Ewa Muża, Iwona Pawlaczyk, Paweł Piechota,  Renata Piskozub, Irena Plichta, Maria i Kazimierz Plocke, Mariusz Słomiński, Kazimierz Smoliński, Mirosława i Florian Słończyńscy, Mieczysław Struk, Brunon Synak, Teresa Szakiel, Wojciech Szczepański, Jan Szewczyk,   Elżbieta Szwoch,  Barbara i Janusz Śniadkowie, Krystyna Taranowska, Renata Tkaczyk, Danuta i Waldemar Uziakowie,

Ryszarda Wąsowska-Szczepanowska, Anna i Tomasz Wieccy, Grażyna Wiśniewska, Edmund Wittbrodt, Danuta Wójcik, Elżbieta i Daniel Zydek, Ewa Zydorek, Jacek Żalikowski