Konferencja „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”

Konferencja „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”

2 marca 2018 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”. W liście do jej uczestników prezydent Andrzej Duda napisał, że to Żołnierzom Wyklętym potomność przyznała rację, albowiem to oni dla współczesnych okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem, a „prawda o konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, po heroicznych walkach, jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej”.

Konferencja została zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wzięli w niej udział m.in. wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, b. szef MON Antoni Macierewicz oraz senator Jan Żaryn. Obecni byli weterani – ppłk. Weronika Sebastianowicz, mjr. Stanisław Kociełowicz, płk. Jan Podhorski i płk. Jan Górski. Ci ostatni podzielili się swoimi wspomnieniami z czasów okupacji.

Nawiązując do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent Duda napisal: „Nasz naród porzucił kłamstwo szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach jesteśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy, historyczny przełom. Uważam za rzecz niezmiernej wagi, że właśnie w tym szczególnym roku, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia naszej ojczyzny, można już bez wahania mówić, że teraz wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo, my Polacy ostatecznie wybiliśmy się na niepodległość. Wybyliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym, ale równie ważne i może najważniejsze jest to, że wybyliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym”.

Wiceminister Skurkiewicz odczytał kolejny list – list od Mariusza Błaszczaka, w którym szef MON przypomniał, że Żołnierze Wyklęci „po 1945 r. nie pogodzili się z nową okupacją polskiej ziemi i zdecydowali się na kontynuację walki o wolną ojczyznę”. „Przez lata komuniści starali się wymazać ich czyn zbrojny z kart naszej historii. Próbowali w oczach rodaków uczynić z nich zdrajców i pospolitych bandytów. Ta próba narzucenia Polakom fałszywej interpretacji nie powiodła się. Pamięć o bohaterach w narodzie polskim nie ginie. Dziś systematycznie i skutecznie oczyszczamy z komunistycznych kłamstw życiorysy Żołnierzy Wyklętych i oddajemy należną im cześć. (…) Z zadumą pochylany czoła nad losem Żołnierzy Wyklętych – ich bohaterstwem i trudnymi wyborami, jakich musieli dokonywać w służbie ojczyźnie” .

B. szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz podziękował Niezłomnym za „trwanie, które jest w polskiej tradycji tak trudnym wysiłkiem, trudniejszym niż walka zbrojna; za upór i świadomość, że ojczyzna, patriotyzm i Polska są najważniejsze i przetrwają każde upokorzenie, każdy atak, każdą próbę zniszczenia”.

Senator Jan Żaryn, przewodniczący Prezydium Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, oddał hołd Żołnierzom Niezłomnym: „Chcemy dorosnąć do tej wysokości nieosiągalnej, jako państwowcy dzisiaj i żeby o nas za 50, 100 lat nikt nie śmiał mówić, że nie zachowywaliśmy się jak trzeba. To spotkanie jest świadectwem pamięci o Żołnierzach Wyklętych – tego oddolnego patriotyzmu obecnego w nas wszystkich i tej świadomości, że wypełniamy ten wielki zbiorowy obowiązek, jakim jest ojczyzna w formie państwa suwerennego i niepodległego”.

Podczas konferencji wygłoszono referaty m.in. o mjr. Stanisławie Ostwindzie oraz rtm. Witoldzie Pileckim.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10468,konferencja-zolnierze-wykleci-swiadectwa.html