Senatorowie Anders i Żaryn uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Senatorowie Anders i Żaryn uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Senatorowie Anna Maria Anders i Jan Żaryn 1 marca 2018 r.  uczestniczyli w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Warszawie.

W imieniu Senatu senator Żaryn złożył wieniec pod pamiątkową tablicą na murze Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej. Wcześniej wieńce złożyli tam prezydent Andrzej Duda i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podczas uroczystości prezydent Duda podziękował kombatantom i żołnierzom niezłomnym, mówiąc: „Dziękujemy za wolną Polskę, w tym chyba najstraszniejszym w naszym kraju miejscu walki do końca o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą, w miejscu, gdzie ludzie wierni złożonej żołnierskiej przysiędze i wierni swoim przekonaniom do końca nie zgadzali się z tym, że zachodni alianci sprzedali nas, sprzedali Polskę”. Zaznaczył, że Żołnierze Wyklęci nie zgodzili się „na postanowienia Jałty, Teheranu i Poczdamu, na oddanie nas pod władanie sowieckiego imperium”. Minister Ziobro podkreślił, że żołnierze niezłomni mieli zostać zapomniani lub uznani za bandytów, ale historia przyznała im rację, albowiem mieli odwagę, w sercu Boga i wierność ojczyźnie. „Żołnierze Niezłomni, mieliście zostać zapomniani, wasze bohaterstwo, wasza odwaga, wasze czyny, które były dyktowane miłością do ojczyzny miały zostać rzucone w zapomnienie, zakopane w dole, gdzieś głęboko zasypane wapnem (…).”Tak tę historię chcieli dla nas pisać zdrajcy, komuniści, służący sowieckim rozkazom, wykonujący sowieckie polecenia, wykonujący również z niezwykłą zaciętością zbrodnicze polecenia tortur, szykan, zadawania bólu i śmierci bohaterom, najodważniejszym z odważnych” – mówił. Odczytany został list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który napisał, że hołd oddawany w tym dniu na Rakowieckiej żołnierzom antykomunistycznego podziemia ma przywrócić im sprawiedliwość, ma przywrócić różnicę między dobrem a złem. Dodał, że chodzi o prawdę –  „całą prawdę jesteśmy winni tym wszystkim, którzy walczyli, cierpieli i ginęli za Polskę, którzy uczyli nas swoimi biografiami wierności podstawowym wartościom”.

Senator Żaryn złożył również wieniec w imieniu Senatu przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego wzięli udział kombatanci, a także przedstawiciele władz państwowych, m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci. W swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki powiedział: „My dzisiaj jesteśmy zobowiązani naszym największym bohaterom walkę o prawdę, walkę o wolność i o dobrą, dostatnią Rzeczpospolitą. Polskę czystą jak łza.  I my obiecujemy wam to żołnierze naszej wolności, że tę walkę o lepszą Polskę, o Polskę solidarną będziemy toczyć. Będziemy starać się ze wszystkich sił, żeby w każdych czasach nasza Rzeczpospolita była coraz lepsza”. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że jak co roku podczas uroczystości oddawany jest hołd tym, którzy byli gotowi poświęcić największą wartość – oddać życie – za to, by być wiernym złożonej przysiędze, żeby być wiernym Polsce.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został w 2011 r. przez parlament „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Jest on obchodzony 1 marca w rocznicę stracenia w 1951 r. przez służbę bezpieczeństwa siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Według szacunków historyków, do połowy lat 50. w konspiracji antykomunistycznej uczestniczyło ponad 250 tys. osób. Według danych IPN, w latach 1944-1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad 50 tys. osób, które zginęły na mocy wyroków sądowych, zostały zamordowane lub zmarły w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęły w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili żołnierze podziemia niepodległościowego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10462,senatorowie-anders-i-zaryn-uczestniczyli-w-obchodach-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych.html