List marszałka Senatu RP od organizacji polonijnych

List marszałka Senatu RP od organizacji polonijnych

Treść listu w języku angielskim:

Treść listu w języku polskim: