Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zaprasza na Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, które odbędą się 2 stycznia 2018 roku w Drozdowie i Łomży.
Uroczystości są organizowane w ramach „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”, którym, zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, został ustanowiony rok 2018. Uroczystości organizują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezydent Miasta Łomża, Powiat Łomża, Gmina Łomża.Uroczystości wpisują się w program „Niepodległa”. Podczas uroczystości obecna będzie Kampania Honorowa Wojska Polskiego.
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest bez wątpienia najlepszą okazją, żeby w sposób szczególny upamiętnić tych Polaków, którzy swoją pracą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z twórców niepodległości Polski był Roman Dmowski – wybitny ideolog, polityk, dyplomata i wychowawca wielu pokoleń Polaków. Roman Dmowski był twórcą największej armii polskiej, walczącej o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej – Błękitnej Armii, nad którą dowództwo objął gen. Józef Haller. Armia ta stała się najpoważniejszą siłą, z jakiej powstało Wojsko Polskie.

Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim byli delegatami odradzającej się Polski na konferencję pokojową w Paryżu. Ich podpisy widnieją pod traktatem wersalskim, który przywrócił państwo polskie na mapy polityczne świata po 123 latach zaborów.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którego kombatanci są spadkobiercamii kontynuatorami myśli demokratyczno-narodowej, której jednym z twórców był Roman Dmowski, i którzy w ramach formacji Polskiego Państwa Podziemnego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczyli o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, uważa za jak najbardziej potrzebne godne upamiętnienie wybitnego Polaka i wychowawcy narodu, Romana Dmowskiego w ramach obchodów „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Roman Dmowski spędził ostatnie miesiące swego życia w dworku bardzo zasłużonej dla Polski rodziny Lutosławskichw Drozdowie k. Łomży. Msza św. pogrzebowa śp. Romana Dmowskiego odbyła się w katedrze łomżyńskiej.

Plan obchodów Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego:

11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i śp. Romana Dmowskiegow Drozdowie
12:30-13:00 – Złożenie wiązanek i zapalnie zniczy pod tablicą upamiętniająca R. Dmowskiego w Drozdowie.
13:30-14:30 – Przemówienia organizatorów i zaproszonych gości, odczytanie listów, wykład prof. Jana Żaryna w auli Liceum Katolickiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
14:30-15:00 – Poczęstunek w Liceum Katolickim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 

Członkowie Komitetu Honorowego Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego:

prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

prof. Jan Żaryn – senator RP

Anna Maria Anders – senator RP

Andrzej Pająk – senator RP

Jan Hamerski – senator RP

Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP

Paweł Grabowski – poseł na Sejm RP

dr Jan Mosiński – poseł na Sejm RP

Lech Antoni Kołakowski – poseł na Sejm RP

Adam Ołdakowski – poseł na Sejm RP

Robert Winnicki – poseł na Sejm RP

Sylwester Chruszcz – poseł na sejm RP

Adam Andruszkiewicz – poseł na Sejm RP

Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP

Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP

Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP

Piotr Apel – poseł na Sejm RP

Józefa Hrynkiewicz – poseł na Sejm RP

dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

 

Samorządy i organizacje społeczne:

Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża

Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy Piątnica

Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża

Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Duchowieństwo:

bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński

bp Stanisław Stefanek

bp Tadeusz Bronakowski

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

ks. Andrzej Popielski

ks. Aleksander Suchocki

 

Osoby:

dr Wojciech Muszyński – IPN Warszawa

dr Rafał Sierchuła – IPN Poznań

Leszek Żebrowski – historyk

dr Krzysztof Kawęcki

prof. Mieczysław Ryba

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

prof. Marek Chodakiewicz

 

Patronat Medialny:

Miesięcznik „W Sieci Historii”

Kwartalnik „Myśl.pl”

Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

Portal Informacyjny „W Meritum”

 

Komitet ma formę otwartą. Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, które chcą upamiętnić postać Romana Dmowskiego – wielkiego Polaka i wychowawcy Narodu – do członkostwa w Komitecie Honorowym Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.

 

Karol Wołek

Prezes Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych