150-lecie szkoły w Tłuszczu

150-lecie szkoły w Tłuszczu

Pierwsza szkoła elementarna w Tłuszczu, podobnie jak w Postoliskach, powstała w 1867 r. W związku z tym w Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2017 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu zorganizowano jubileuszową uroczystość, która rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Przemienia Pańskiego.
Emerytowanym Dyrektorom szkoły (pp. Henryce Suchenek, Bogdanowi Wnukowi, Andrzejowi Wójcikowi i Władysławowi Krysikowi) medale Pro Masovia przesłane przez Marszałka Woj. Mazowieckiego wręczyli przedstawiciel Marszałka i Burmistrz Tłuszcza. Także obecna Dyrektor Szkoły p. Beata Dzięcioł otrzymała dyplom od Marszałka.
Wśród okolicznościowych przemówień głos zabierali m.in. Burmistrz Tłuszcza i Starosta Wołomiński. Na ręce dyrekcji wpłynęły listy gratulacyjne, m.in. od Wojewody Mazowieckiego. W imieniu Senatora RP prof. Jana Żaryna list odczytał współpracownik Senatora i Radny Pow. Wołomińskiego Robert Szydlik.
W części nieoficjalnej zebrani mogli podziwiać występy artystyczne uczniów i… nauczycieli. Później w klasach odbyły się lekcje historyczne przywołujące klimat szkolny dawny lat. Ten rok to dla tłuszczańskiej oświaty rok jubileuszy. Niedawno obchodzone było 50-lecie budynku obecnej szkoły „tysiąclatki”, teraz świętowano 150 lat od powołania pierwszych szkół na terenie dzisiejszej gminy.


Fot. Mateusz Kujawa

Treść listu senatora prof. Jana Żaryna: