Polonia Sepmer Fidelis zaprasza na spotkanie ze Stanisławem Matejczukiem

Polonia Sepmer Fidelis zaprasza na spotkanie ze Stanisławem Matejczukiem

Temat spotkania: POLSKA POLITYKA HISTORYCZNA W ŚWIETLE RELACJI POLSKO-AMERYKAŃSKICH

-Prezydent Donald Trump a postrzeganie Polski w USA
– Polska służba dyplomatyczna w dobie obecnych przemian
– Polonia w USA a sprawy polskie

Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej Kościoła pw. Świętego Jakuba w Skierniewicach w poniedziałek 6 listopada o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy!