Informacja o konkursie historycznym Patria Nostra

Informacja o konkursie historycznym Patria Nostra

Pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej realizowana jest III edycja konkursu historycznego Patria Nostra.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczniów 7 i 8 klasy szkół podstawowych z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 30-to sekundowych filmów lub animacji komputerowych nawiązujących do ważnych wydarzeń z historii Polski. Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród, min. wycieczki do Brukseli, książki i albumy historyczne oraz urządzenia audio ( słuchawki ). MEN ufundowało dla laureatów konkursu czytniki e-booków z zestawem lektur szkolnych

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konkursu:

www.konkurs-patrianostra.pl