Mary Wagner potrzebuje naszej pomocy!

Mary Wagner potrzebuje naszej pomocy!

Przekazujemy gorącą prośbę o pilne przesłanie listu do sędziego w Toronto, który w dniu 12 września br. ma ogłosić wyrok w sprawie Mary.

Pisze do nas mama Mary z prośbą o nasze świadectwa dotyczące Mary, które zostaną przekazane sędziemu przed rozprawą w dniu 12 września br. Wysyłając je możemy pokazać kanadyjskiemu sędziemu, że ludzi podobnie myślących jak Mary Wagner są tysiące.

„Na rozprawie w dniu 15 sierpnia Sędzia poprosił Mary, aby przedłożyła listy od jej przyjaciół wyrażające opinie o jej osobie oraz przekonaniu o niesprawiedliwości wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania” – napisała w swoim apelu do Polaków Jane Wagner, mama Mary – „Jest to wyjątkowa okoliczność, aby przedstawić Sądowi rzeczywistość zbrodni aborcji. Proszę każdego, kto zna i kocha Mary, aby napisał krótki list do Sędziego, jak najszybciej, aby dotarł przed 12 września. Proszę też o podzielenie się tą wiadomością z każdym, kto według Was mógłby swoimi przemyśleniami wpłynąć na postawę sędziego (spróbować przekonać go).”

15 sierpnia br. sąd w Toronto uznał Mary winną m.in. naruszenia przez nią działalności legalnego w Kanadzie biznesu aborcyjnego. Jednocześnie sędzia oznajmił, że zasądzoną Mary Wagner karę ogłosi 12 września. Jednak zaznaczył również, że chciałby zapoznać się z listami od Jej znajomych wraz z ich opiniami. Stąd wielki apel abyśmy wszyscy, którym na sercu leży wolność Mary wsparli Ją naszymi świadectwami. Wielu z nas spotkało Ją osobiście i ma niezatarte wspomnienie tej niezwykłej Osoby, która pragnie ratować każde poczęte dziecko. Nie zawiedźmy Jej !

Pisane do sądu świadectwa o tym kim dla nas jest Mary Wagner nie powinny przekraczać jednej strony, z zachowaniem w treści listu szacunku dla tej instytucji. Nagłówek listu należy zatytułować:

Justice Eric (Rick) N Libman

(jest to imię i nazwisko sędziego prowadzącego Jej obecną sprawę).

Kartkę należy włożyć do koperty i wysłać na adres Koalicji dla Życia w Kanadzie:

Mary Wagner
care of Campaign Life Coalition
104 Bond Street
Suite 300
Toronto, ON, M5B 1X9
Canada

Czasu jest bardzo mało! List – priorytet do Kanady idzie około siedmiu dni, kosztuje 6 zł. Aby korespondencja pocztowa dotarła do sędziego na czas, czyli przed najbliższą rozprawą, powinien zostać wysłany jak najszybciej.

Jest też możliwość przesłania listu e-mailem (wygodna i szybka forma korespondencji, która dociera do adresata niezwłocznie po wysłaniu). Decydując się na e-mail należy wysłać go do sędziego i do wiadomości prokuratorowi oraz organizacji pro – life na adresy:

Do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca
Do wiadomości prokuratora: craig.power@ontario.ca
Do wiadomości ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com

W liście warto podkreślić m.in. takie cechy Mary jak: gruntowna wiedza (naukowa) o początku życia ludzkiego, szacunek dla życia, umiłowanie prawdy i wierność prawdzie, wierność wyznawanym zasadom, wierność Bożym prawom, wielka pokora i skromność, miłość do ludzi bez jakichkolwiek uprzedzeń czy ograniczeń (nawet wobec swoich prześladowców), bezgraniczna miłość i oddanie sprawie ratowania życia dzieci poczętych.

Mary jest sądzona za to, że wchodzi do ośrodków aborcyjnych i wręcza kobietom róże, prosząc aby nie zabijały swoich dzieci. W świetle kanadyjskiego prawa jest to przestępstwo (naruszanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej!). Ostatnie aresztowanie Jej miało miejsce 12 grudnia zeszłego roku, w areszcie spędziła 6 miesięcy. 9 czerwca br. wyszła na wolność, po tym jak sędzia zgodził się, aby odpowiadała z tzw. wolnej stopy. Prokurator żąda dla Niej 18 miesięcy więzienia.

Mary broni ludzkiego życia, bo poczęte dziecko jest człowiekiem. Kanadyjskie prawo stanowione nie uznaje tej prawdy wobec nienarodzonego przez cały okres jego życia prenatalnego!

Brońmy Mary Wagner, aby nie musiała spędzać kolejnych 12 miesięcy w więzieniu!

***

Treść listu po angielsku:

To: Justice Eric N. Libman

HonourableJusticeLibman,

I would like to address you in connection with the court case against Mary Wagner for her alleged mischief in abortion clinics. Thesechargesare fundamentallyflawedas theobjectiveofMary’s actionsis tosave lives of unborn children.

I learned from Mary’s appearances at the public meetings and in the media during her stay in Poland in 2014 and 2016that her actions stem from her deep conviction that human life begins with conception, and that abortion takes human life. Mary does not base her convictions on emotions,on the contrary, as an educated person, she refers to the current state of medical research.

Knowledge is not just a privilege. It is also an obligation to be shared, especially if it affectshuman life. This knowledge is what makes Mary Wagner deeply committed to defending unborn children. She also realizes that often lack of informationlies behind a woman’s decision to proceed with abortion. This sense of responsibility is derived from the deep empathy and kindness that Mary Wagner has for all people, including those who have different beliefs and even those that persecute her. This is evidenced by Mary’s peaceful actions. She has never used or in any way approves of any form of violence.

Mary Wagner is a humble and modest person. Mary is the conscience of our time. Shedefends thosewhocannotdefendthemselves. The abolition of slavery in the nineteenth century, as well as racist regulations in the twentieth century, was possible thanks to menandwomenofconsciencewhochallengedthelegal system of that time.Today,theyaretheunquestionedheroeswhodaredtoplacethetruthandmoral principlesaboveunjust law.

HonorableJustice,Ithankyouverymuchforallowingto submitreferenceletters.Ihopethatin issuingthesentenceinthiscaseyouwillconsider Mary’snobleintentions,the peacefulnatureofheractions,herrespectforthemoralvaluesthatshapedourcivilizationand theRoman law maxim:An unjust law is no law at all.

Yourssincerely,

Signature and address

Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/wiadomosci/mary-wagner-potrzebuje-naszej-pomocy