Sprostowanie prof. Jana Żaryna do słów użytych o „Obywatelach RP”

Sprostowanie prof. Jana Żaryna do słów użytych o „Obywatelach RP”

Sprostowanie

Uprzejmie informuję, że sformułowanie „wyjątkowa hołota” zostało przeze mnie użyte jedynie wobec Obywateli RP, którzy niestety swoim zachowaniem podczas ostatnich miesięcznic smoleńskich na Krakowskim Przedmieściu nie zasłużyli na delikatniejszą ocenę. Jeżeli ktoś nawet podczas modłów decyduje się na diaboliczne wycie, a także na podnoszenie ręki na uczestników miesięcznic, sam sobie wystawia ocenę za dokonane wybory zachowań.

Nie usłyszeliśmy niestety do dziś od Obywateli RP żadnego słowa skruchy wobec wydarzeń, których byli sprawcami.

Jednocześnie informuję, że wbrew wypowiedzi Senatora Jana Rulewskiego, nie obarczam tymi słowami jakichkolwiek innych organizacji, czy też innych uczestników manifestacji antyrządowych, czy krytyków Prawa i Sprawiedliwości.

Niewątpliwie to opozycja, nie zabierając głosu na temat zachowań ludzi, przekraczających normy i zachęcających do łamania prawa, jest odpowiedzialna w pierwszym rzędzie za stan emocji i nieodwracalne skutki, które mogą stać się naszym wspólnym przeżyciem. Za pilnowanie norm panujących w cywilizowanym społeczeństwie są odpowiedzialne elity i ludzie do nich aspirujący, w tym organizatorzy jakichkolwiek manifestacji.

Prof. Jan Żaryn senator RP