List od marszałka S. Karczewskiego odczytany przez senatora prof. Jana Żaryna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa na Kresach

List od marszałka S. Karczewskiego odczytany przez senatora prof. Jana Żaryna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa na Kresach