Konferencja naukowa: „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990”

Konferencja naukowa: „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990”

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów, a w szczególności Zakładu Historii XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na niezwykłą konferencję naukową: Londyńska reduta. Prezydenci RP na
Uchodźstwie 1939-1990, która odbędzie się w dniach 6, 7 i 11 czerwca odpowiednio w: Toruniu (Urząd Marszałkowski), Warszawie (Senat RP) i Londynie (Biblioteka Polska).

Konferencja jest dedykowana pierwszemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Władysławowi Raczkiewiczowi w 70. rocznicę śmierci.

W listopadzie 2016 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza. Analogiczne stanowisko zajął w czerwcu 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego
ustanawiając rok 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza w województwie Kujawsko – Pomorskim, które od lat w sposób szczególny upamiętnia tego wybitnego Polaka.

Aby obchodom tym nadać należyta rangę także w wymiarze naukowym Zakład Historii XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest pomysłodawcą współorganizatorem i koordynatorem tego jedynego w swoim rodzaju
wydarzenia.

Zapraszamy do udziału w każdej z trzech części konferencji.

Więcej informacji na:

http://www.home.umk.pl/~ihia/index.php?option=com_content&view=article&id=2976%3Akonferencje-zhxxw-ihia-umk-2017&Itemid=1