Koncert muzyki sakralnej

Koncert muzyki sakralnej

28 maja z okazji święta UKSW oraz 36. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego śpiewamy wraz Zespołem Wokalnym Muzyki Kościelnej UMFC w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie (ul.Przy Agorze 9)
Wykonamy utwory S. Rachmaninowa (Bohorodice Dievo), M.Duruflego (Tantum Ergo), M.Sławeckiego – naszego dyrygenta (Inviolata) oraz kilka innych, a przede wszystkim Mszę za Pokój (Missa pro Pace) Felixa Nowowiejskiego – mszę na 8 głosów, z organami, została zadedykowana ówczesnemu prymasowi Polski – Augustowi Hlondowi.

Pełna wymyślnych konstrukcji polifonicznych, niezwykłych rozwiązań harmonicznych. Położony jest duży akcent na postromantyczne napięcie – od dramatycznych spiętrzeń dynamicznych po fragmenty pełne mistycyzmu. Za ten utwór kompozytor Nowowiejski otrzymał w 1936 r. z rąk Piusa XI godność szambelana papieskiego. Utwór nie łatwy do wykonania, zwłaszcza dla chóru amatorskiego, nie złożonego z muzyków.

Informacja o koncercie:
https://www.facebook.com/events/1367350713358720/

Ihor Loza