Powołanie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

Powołanie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

Szefowie Kancelarii Senatu oraz Prezydenta RP Jakub Kowalski i Małgorzata Sadurska 16 maja 2017 r. powołali nowych członków Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Realizatorzy projektu gromadzą cyfrowe kopie dokumentów związanych z pierwszymi latami transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej w Polsce. Przewodniczącym Rady został prof. Jan Żaryn, historyk i senator bieżącej kadencji. Funkcję sekretarza objęła dr hab. Irena Słodkowska, kierownik Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Minister Jakub Kowalski wyraził satysfakcje, że w tak znakomitym gronie ekspertów może kontynuować ten projekt. „Z doświadczenia swojego pokolenia, ludzi młodych, wiem, że dzięki waszej pracy, dzięki dokumentowaniu tego wszystkiego co działo się w latach 1989–1991 możemy czerpać wiedzę o naszej historii” – mówił.

Minister Małgorzata Sadurska podziękowała 29-osobowej Radzie Programowej za to, że swoją wiedzą, dorobkiem naukowym, ale również i życiowym, doświadczeniem zawodowym chce się dzielić w tym wspólnym przedsięwzięciu. „Od 6 lat Kancelaria Prezydenta razem z Kancelarią Senatu prowadzą ten projekt, który narodził się w Senacie, i od tego czasu jest prowadzony pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – dodała.

Spotkanie w Senacie było także okazją do przypomnienia podstawowych założeń projektu, omówienia harmonogramu prac na rok bieżący oraz przedstawienia sprawozdania ze realizowanych zadań. Obecnie w projekcie bierze udział 90 instytucji i organizacji, w tym 26 archiwów państwowych, a 62 osoby udostępniły swoje zbiory prywatne.                                 

Nowo wybrany przewodniczący Rady Programowej senator Jan Żaryn podkreślił, że spotkanie ma na celu ustalenie priorytetów działań projektu, bo „co to przełom i kiedy nastąpił każdy ze zgromadzonych odczuwa w zupełnie inny sposób”. Dodał, że wielokrotnie postulowano by koordynować prace, w taki sposób, aby nie dublować działań, a uzupełniać luki. Senator zapewnił, że Senat wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom.

Uczestnicy zgodzili się, że równie ważne jak współpraca z instytucjami naukowymi jest rozwijanie komunikacji miedzy archiwistami.

Skład Rady Programowej Projektu:

1.     Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, polityk, adwokat, senator I, II, III, IV, VI i VII kad.

2.     Michał Błeszyński, radca prawny

3.     Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie

4.     dr hab. Dariusz Dobrzański, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5.     ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

6.     Mieczysław Gil, senator VII kad., poseł X i I kad., przewodniczący OKP

7.     Adam Gliksman, członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

8.     dr Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka Karta

9.     Joanna Gwiazda, publicystka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL

10.   prof. dr hab. Rafał Habielski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

11.   Andrzej Władysław Kaczorowski, pracownik Biura Historycznego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

12.   dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych

13.   Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

14.   Henryk Krystek, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

15.   dr Anna Krzemińska, kierownik Centrum Informacji Naukowej, Biblioteki i Archiwum Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

16.   Robert Mamątow, senator VIII i IX kad.

17.   Krystyna Mokrosińska, dziennikarka, dokumentalistka

18.   prof. dr hab. Wojciech Polak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

19.   dr hab. Irena Słodkowska, kierownik Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

20.   Grażyna Anna Sztark, senator VII, VIII i IX kadecji, administratywista

21.   Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu VIII kad., senator VII kad., poseł X, I, II, III i V kad.

22.   o. prof. Janusz Zbudniewek, paulin, historyk Kościoła.

23.   prof. Jan Żaryn, historyk, senator IX kad.

Poza wymienionymi osobami, stałymi członkami Rady są: Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Agata Karwowska-Sokołowska, dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, dr Janusz Kuligowski, dyrektor Archiwum Prezydenta RP, dr Wojciech Kulisiewicz, dyrektor Biblioteki Sejmowej oraz Robert Kubaś, kierownik Archiwum Senatu.

Celem projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” jest stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego internetowego katalogu zasobów na potrzeby naukowców, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych historią. Uczestnicy projektu poszukują materiałów archiwalnych w formie dokumentacji papierowej, akt, fotografii, nagrań audio, filmów, plakatów, ulotek, pamiątek, eksponatów, które tematycznie stanowią źródło wiedzy i świadectwo życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturowego, naukowego i każdej innej dziedziny z lat 1989–1991. 

Źródła: http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,9713,powolanie-rady-programowej-projektu-archiwa-przelomu-1989-1991.html