Krzyż Zachodni coraz bliżej

Krzyż Zachodni coraz bliżej

Projekt ustawy ws. ustanowienia nowego odznaczenia państwowego, Krzyża Zachodniego, został pozytywnie przyjęty najpierw przez trzy komisje senackie (31 stycznia) a następnie zgromadzenie Senatu (1 lutego). Teraz ustawą zajmie się Sejm RP. Inicjatorem ustanowienia odznaczenia jest grupa Senatorów, na której czele stoi pomysłodawca prof. dr hab. Jan Żaryn. Autorem projektu odznaczenia jest społeczny asystent Senatora i członek komisji heraldycznej przy MSWiA Robert Szydlik. On też brał udział we wspólnym posiedzeniu komisji senackich, podczas którego udzielił odpowiedzi na kilka pytań, jakie pojawiły się w toku dyskusji. Na dalszym etapie procedowania ustawy Senatorem sprawozdawcą będzie prof. Jan Żaryn. Jeśli Sejm RP przegłosuje projekt ustawy, ta – zgodnie z zasadą – trafi ponownie do Senatu, a następnie do podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Można mieć zatem nadzieję, że już za kilka miesięcy Głowa Państwa, na wniosek MSZ, odznaczy pierwszych spośród wielu „Pro auxilio Polonis dato” („za pomoc niesioną Polakom”) w latach 1939-1989.