Kongres Polaków w Szwecji

Kongres Polaków w Szwecji

Prezydent Andrzej Duda odznaczył wczoraj w Ambasadzie RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Szwecji, za promowanie polskiej kultury i historii” panią Jolantę Halkiewicz, V-ce Prezes Kongresu Polaków w Szwecji.

Serdeczne gratulacje od profesora Jana Żaryna!