149. rocznica urodzin Marsz. Józefa Piłsudskiego

149. rocznica urodzin Marsz. Józefa Piłsudskiego

W niedzielę 4 grudnia przypadała wigilia 149. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Wieczorem członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości w pow. legionowskim zebrali się pod pomnikiem Marszałka, by uczcić ten dzień.

Gościem specjalnym był gen. Stanisław Mandykowski, który swoim pięknym i donośnym głosem przypomniał zebranym, jaki wkład miał Józef Piłsudski w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Głos zabrał też p. Henryk Matuszewski, który przypomniał o ważnym wydarzeniu, jakim była bitwa pod Kostiuchnówką tj. pod Legionowem na Wołyniu.

Kwiaty pod pomnikiem złożył – wraz z wymienionymi wyżej panami – Konrad Michalski, szef legionowskiego koła Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza.

Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń legionów – „My, Pierwsza Brygada”.