Prof. Żaryn sprawozdawcą uchwały senatu RP w 1050 rocznice chrztu Polski, która zostanie odczytana przez Zgromadzenie Narodowe, 15 IV w Poznaniu

Prof. Żaryn sprawozdawcą uchwały senatu RP w 1050 rocznice chrztu Polski, która zostanie odczytana przez Zgromadzenie Narodowe, 15 IV w Poznaniu

Na 14 posiedzeniu Senatu RP wniesiona została uchwała w 1050. rocznicę Chrztu Polski, przez grupę senatorów. Uchwała ta zostanie odczytana 15 kwietnia br. w Poznaniu podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego, zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego. W projekcie Senat wyraża wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość. „Świadoma decyzja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 966,  włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy zachodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku” – napisali senatorowie w projektowanej uchwale. Przypominają oni, że wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce poszerzyła swój zasięg, a mianowicie dzięki zamążpójściu królowej Jadwigi za Władysława Jagiełłę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo tolerancji i wielu kultur stanowiące ewenement ustrojowy na skalę ówczesnego świata. Przywołują też takie wydarzenia, jak Wiktoria Wiedeńska w 1683 r. czy Bitwa Warszawska w 1920 r., które stanowiły obronę europejskiego dziedzictwa pod znakami chrześcijaństwa. „W długich dziejach chwały, ale i upadku Rzeczypospolitej Naród Polski trwał, dzięki sile ducha, dzięki przykładowi męczenników od św. biskupa Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Wyrazem tego trwania było milenijne zwycięstwo 1966 roku, poprzedzone Jasnogórskimi Ślubami Narodu i Wielką Nowenną ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Wielki przełom historyczny współczesnego czasu jakim było powstanie ruchu „Solidarności” nie byłby możliwy bez inspiracji duchowej jaką przyniósł Polsce święty papież Jan Paweł II. Jego wybór na Stolicę Piotrową i pierwsza wizyta w Ojczyźnie pozwoliła narodowi poczuć się wspólnotą. To pod znakami i symbolami chrześcijańskimi jak Krzyż i otoczony czcią obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odbyła się wielka przemiana zniewolonego narodu, która pozwoliła odzyskać upragnioną wolność i odbudować niepodległe państwo” –czytamy w projekcie. W projekcie senatorowie wzywają do uczczenia Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski – „niech to źródło z którego czerpały pokolenia pozostanie obecne w naszych czasach i w przyszłości”.