Senator Jan Żaryn przypomina o Polakach ratujących Żydów. Minuta ciszy ku pamięci rodziny Ulmów

Senator Jan Żaryn przypomina o Polakach ratujących Żydów. Minuta ciszy ku pamięci rodziny Ulmów

Pani Marszałek! Szanowna Izbo!

Warto może przypomnieć to tragiczne wydarzenie. W nocy z 23 na 24 marca 1944 r. niemiecka żandarmeria, Niemcy uzbrojeni po zęby, z bardzo młodym, dwudziestokilkuletnim żandarmem Diekenem na czele, weszli do gospodarstwa polskich rolników, rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, gdzie były ukrywane dwie rodziny żydowskie. Wiktoria i Józef mieli szóstkę dzieci, siódme dziecko było w drodze. Bardzo piękna polska rodzina. Zostali brutalnie zamordowani. Najpierw wspomniane dwie rodziny żydowskie, następnie Józef i Wiktoria, potem, po kolei, szóstka dzieci. Dziś wiemy, że siódme dziecko zaczęło się rodzić w tej tragicznej dla Wiktorii rzeczywistości, w ostatniej chwili jej życia.

Fenomen Markowej na Podkarpaciu polega nie tylko na tym, że tam mieszkali Ulmowie, lecz także, Drodzy Państwo, na tym, że mimo takiej lekcji, jaką Niemcy zastosowali wobec Ulmów, a pośrednio wobec mieszkańców Markowej, inne tamtejsze rodziny, jak wynika z badań historyków, dalej ratowały Żydów. W momencie wejścia tam armii sowieckiej uratowanych było w sumie 21 osób.

To mikrokosmos, taka mała miejscowość na terenie Podkarpacia, a jednocześnie wielki głos dotyczący postaw polskich podczas II wojny światowej. I dziś jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć, ponieważ za parę godzin w Markowej zostanie otwarte muzeum ku czci Polaków ratujących Żydów, imienia Józefa i Wiktorii Ulmów. Pierwsze w Polsce muzeum służące mówieniu o polskich pięknych postawach w tym tragicznym czasie, w latach 1939–1945.

Stąd propozycja i prośba, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć zarówno tych wszystkich Żydów, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta, który przeznaczył ten naród na zagładę – a było ich w skali całej Europy minimum 5 milionów 500 tysięcy – jak i tych wszystkich bohaterskich Polaków, którzy narażając swoje życie, życie swoich najbliższych, próbowali ratować Żydów bądź ich uratowali, a szczególnie tych, którzy zginęli i których było co najmniej kilkuset, jeśli nie ponad 1 tysiąc, bo badania historyczne w tym zakresie nadal trwają. Wykorzystajmy ten moment, ten dzisiejszy dzień, kiedy pan prezydent Andrzej Duda będzie otwierał muzeum na Podkarpaciu, żebyśmy sobie, Polakom, i światu przypomnieli, że Polska walcząca w czasie II wojny światowej niejedno miała imię, a jej imię to m.in.: Polacy ratujący Żydów.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,457,2.html#mVmbqWbKpp6AqZNVm35hoGxn